11. Nasjonale forskningskonferanse innen muskelskjeletthelse (MUSS)


Kurs: 11. Nasjonale forskningskonferanse innen muskelskjeletthelse (MUSS)

Arrangør:
Nasjonalt forskningsnettverk for muskelskjeletthelse (MUSS) og Rådet for muskelskjeletthelse (RMH)
Dato:
To 10.11 - 11.11 | 2022
Sted:
Comfort Runway Hotel, Gardermoen + Webinar (Zoom)
Godkjente timer/poeng:
12

Velkommen til to innholdsrike dager med flere spennende foredrag og oppdatert forskning presentert av nasjonale og internasjonale foredragsholdere. Det blir det egne sesjoner med frie foredrag og posterpresentasjoner som er basert på innsendte abstrakt.

Nasjonal forskningskonferanse om muskelskjeletthelse er en tverrfaglig konferanse som dekker forskning innen muskelskjelettskader-, sykdommer- og plager. Konferansen skal være et møtepunkt for forskere, helsepersonell, brukere, klinikere og andre som er interessert i muskelskjeletthelse.

For mer informasjon, se 11. Nasjonale forskningskonferanse om muskelskjeletthelse (MUSS) 2022 • Muskelskjelettsatsingen MUSS

KURSKALENDER

On 05.10 | 2022

Eureka Moholt, Vegamot 4B, Moholt terrasse