10. Nasjonale forskningskonferanse- muskelskjeletthelse (MUSS)


Kurs: 10. Nasjonale forskningskonferanse- muskelskjeletthelse (MUSS)

Arrangør:
Formi, OUS-Ullevål
Dato:
To 04.11 - 05.11 | 2021
Sted:
Webinar og Comfort hotel Runway, Hans Gaarders vei 27, Gardermoen

Meld deg på vår tverrfaglige konferanse med to innholdsrike dager med spennende foredrag om e-helse og kunstig intelligens

Hybridkonferanse

Vi satser på å arrangere en konferanse med fysisk tilstedeværelse på Comfort Hotel Runway, Gardermoen i tillegg til webinar.  

 

Abstrakt - frie foredrag/posterpresentasjon

Du er velkommen til å sende inn abstrakt til frie foredrag og/eller posterpresentasjon. Abstrakt sendes til limped@ous-hf.no innen 17. september 2021. Vi ønsker sammendrag fra studier i alle faser - fra planlagte prosjekter til publiserte arbeider. Slik får vi vist hverandre forskningen som foregår i feltet.

 

 Utdeling av tre priser

På årets konferansen blir det delt ut en pris til beste frie foredrag og en pris til beste posterpresentasjon. I tillegg deler MUSS ut en pris fra Foreningen for Ryggforskning til et forskningsprosjekt på nakke, rygg eller bekken. Utdeling av de tre prisene baseres på innsendte abstrakt og presentasjon av arbeidet.

 

For mer informasjon om konferansen, se: www.muss.no Websiden oppdateres fortløpende.

KURSKALENDER

To 16.09 - 18.09 | 2021

Holberg Terrasse kurs- og konferansesenter, Stensberggata 27 0170 Oslo