Velkommen til Faglig Kongress 2019

Det var en morgenfrisk Espen Ohren som hilste de frammøtte deltakerne velkommen og god morgen på Clarion Hotell Energy i Stavanger fredag morgen.

—Velkommen til fag og velkommen til fest! Det er hyggelig å se at så mange har tatt turen hit til Stavanger, og det er ekstra hyggelig at så mange har stått opp tidlig for å få med seg dette, smilte styrelederen fra talerstolen.

Han innledet kongressen med en minnetale og ett minutts stillhet for tidligere styreleder Olav Kaugerud, som gikk bort 26. September i år.
—Olav var rett mann på rett sted, til rett tid. Han var den fødte leder. Ingen har gjort mer for kiropraktikken i Norge enn ham. Takk, Olav!

Det er et år siden landsmøtet på Lillestrøm hvor Espen ble valgt inn som ny styreleder av NKF. En liten oppsummering av året som har gått var et naturlig sted for den relativt ferske styrelederen å starte. Og han la ikke skjul på at det har vært et år med litt av alt, både i form av framgang men også med følelsen av stillstand.
—Det er i endring vi vokser. Derfor er de periodene der vi står litt i stampe tyngende, det skal jeg ikke legge skjul på. Vi er sultne og vi er utålmodige og det er ikke mulig at alle til en hver tid er fornøyde med, eller liker utfall, i enhver sak.

—Majoriteten bestemmer i vår demokratiske forening. Når Landsmøtet har valgt sine tillitsvalgte og bestemt hvilken retning foreningen skal ha igjennom Prinsipprogram og Handlingsprogram, så er det avgjørende at de tillitsvalgte gis tillit til å arbeide for og utføre det som er vedtatt. Det er bare på den måten de kan få gjort oppgavene de er satt til på best mulig måte, sier lederen.

Dette året har vært preget av mange viktige møter for ledelsen. Politiske prosesser og samarbeid i både inn og utland. Det har blir utarbeidet tre store rapporter på denne korte tiden;

Samhold under press “Utfordringer og muligheter i behandlingsforsikringsmarkedet” - NKF April 2019

Bærekraft i praksis “Samfunnskostnader og –utfordringer ved rygg og nakkeplager i Norge, den viktigste årsaken til tapt helse og yrkesfravær” - Oslo Economics + NKF juni 2019

Profesjonsundersøkelsen 2019

—Det skjer mye i NKF som ikke synes så tydelig i hverdagen. Vi har økt satsingen på markedsføring, vi har gått gjennom en digitaliseringsprosess og tilbyr stadig fler kurs som webinar. Vi er mer digitale i vår kommunikasjon og vi når ut i flere kanaler enn noen sinne.  Det går fremover.

—Aldri før har kiropraktikk blitt nevnt flere ganger i et statsbudsjett enn i år. Og aldri før har det blitt budsjettert med mer penger til kiropraktikk. Vi er på rett vei.

—Det har blitt gravd i våre gamle arkiver og det tegner til at 2020 er året der kiropraktorfaget kan feire 100 års jubileum. Det skjer i Oslo neste høst – da er det også landsmøte. Da håper jeg vi sees, og jeg håper at vi klarer å samle ennå flere!

RELATERTE ARTIKLER

En kiropraktor som gir behandling eller tjenester som blir dekket av folketrygden kan etter avtale få refusjon fra HELFO.

I Norge ble kiropraktikk en offentlig godkjent helseprofesjon i 1989. Norske kiropraktorer er autorisert etter lov om helsepersonell (helsepersonelloven) og plikter å etterleve denne i sin klini...

Kiropraktorer har spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Hos kiropraktoren får du stilt din diagnose på grunnlag av sykehistore, klinisk undersøkelse og eventuelle ...