Nye L-takster fra 1. juli 2019

Arbeids- og velferdsdirektoratet regulerer Honorartakst for legeerklæring m.m.(L-takster) pr 01.07.19. Grunnlaget for regulering av takstene er i år, som tidligere år, resultatet av årets forhandlinger om normaltariffen for fastleger og for avtalespesialister.

Info om de nye takstene finnes i vedlagte link:
 

RELATERTE ARTIKLER

Torsdag 29. september var NKF invitert til høring på Stortinget om meldingen ”Verdier i pasientens helsetjeneste. Melding om prioritering”. Foreningen brukte sin taletid til &...

Forskere ved University of Ontario Institute of Technology er i disse dager i gang med å utvikle et innovativt verktøy som skal kartlegge funksjon og funksjonshemming hos pasienter med sm...

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat datert 20. juni 2016.  Norsk Kiropraktorforening støtter departementets forslag om automatisering av egenandelstak 2 og avv...