Ny studie om risiko for halskarskade ved nakkemanipulasjon

Illustrasjon: Colourbox.com

Nylig publiserte kiroprkator og PhD, Aleksander Chaibi, en artikkel i det anerkjente tidsskriftet Annals of Medicine hvor han sammen med Michael Bjørn Russell diskuterer hvorvidt halskarskade er relatert til manipulasjon av nakke. Tittelen på studien som er en oversiktsartikkel er  “A risk–benefit assessment strategy to exclude cervical artery dissection in spinal manual-therapy: a comprehensive review”.

Hensikten med studien er å gi klinikeren en oppdatert steg-for-steg risiko-nytte vurdering når det angår manipulasjonsbehandling, samt et verktøy for hvordan klinikeren kan ekskludere sannsynligheten for halskarskade.


Nøkkelbudskap:
 

  • Nakkemobilisering og/eller manipulasjon er antatt å være en trigger for halskarskade. Disse antagelsene er basert på case studier hvor man ikke kan si noe direkte om årsak.
  • Disse antagelsene blir ansett som en “høna og egget” diskusjon hvor man ikke kan si med sikkerhet at manipulasjon av nakke leder til halskarskade, eller om symptomene til en pågående skade leder en pasient til å oppsøke behandling.
  • Fremfor å bevise en tilnærmet umulig hypotese i relasjon til årsakssammenheng, forsøker denne studien å gi klinikeren et oppdatert steg-for-steg risiko-nytte verktøy, for å
    • a) øke klinikerens forståelse av halskarskade
    • b) vurdere risikoen og anvendbarheten av manuell behandling i nakkeregion
    • c) gi klinikeren nyttige verktøy for å kunne oppdage og utelukke CAD i den kliniske hverdagen

Aleksander har sitt daglige virke som kiropraktor og fysioterapeut ved Atlasklinikken i Oslo. Han er i tillegg tilknyttet Head and Neck Research Group, Forskningssenteret, Akershus Universitetssykehus som forsker, og publisert flere artikler i forbindelse med sin doktorgradsavhandling.

 

Referanse:

Chaibi A, Russell MB. A risk-benefit assessment strategy to exclude cervical artery dissection in spinal manual-therapy: a comprehensive review. Ann Med. 2019 Mar 19:1-10. doi: 10.1080/07853890.2019.1590627. [Epub ahead of print]

RELATERTE ARTIKLER

Torsdag 29. september var NKF invitert til høring på Stortinget om meldingen ”Verdier i pasientens helsetjeneste. Melding om prioritering”. Foreningen brukte sin taletid til &...

Forskere ved University of Ontario Institute of Technology er i disse dager i gang med å utvikle et innovativt verktøy som skal kartlegge funksjon og funksjonshemming hos pasienter med sm...

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat datert 20. juni 2016.  Norsk Kiropraktorforening støtter departementets forslag om automatisering av egenandelstak 2 og avv...