Er du faglig oppdatert til å ivareta fremtidens største pasientgruppe?

Ifølge verdens helseorganisasjon forventes det at antallet eldre over 60 år dobles fra i dag frem mot år 2050. I dette ligger det at muskelskejelettskader, sykdommer og plager forventes å øke i tiden fremover ettersom disse plagene - statistisk sett -særlig rammer de over 40 år.

Den 25. og 26. mai arrangeres kurset “Spinal stenose Bootcamp” i regi av NKF. Meld deg på mens det fortsatt er ledige plasser - lørdagskurset er i ferd med å fylles. 
Dr. Ammendolia kommer ens ærend fra Canada for selv å forelese for NKFs medlemmer. Han og hans forskningsteam har utviklet en ny behandlingstilnærming med fokus på å forbedre evnen til å stå og gå hos pasienter med lumbal spinalstenose.
Denne tilnærmingen er en kombinasjon av tilpassede manuelle behandlingsteknikker, trening og veiledning av pasienten.  
Kurset ble avholdt i Danmark for et halvt år siden og var en stor suksess. Tilbakemeldingene fra deltakerne er at dette er noe de umiddelbart har omsatt i klinikk med stort hell.  Kursavgiften inkluderer alt kursmateriell (print og 2 CDer), samt lunsj og pausebeverting. 

Les mer om Dr. Ammendolias Bootcamp

Mer om kurset og påmelding

RELATERTE ARTIKLER

Torsdag 29. september var NKF invitert til høring på Stortinget om meldingen ”Verdier i pasientens helsetjeneste. Melding om prioritering”. Foreningen brukte sin taletid til &...

Forskere ved University of Ontario Institute of Technology er i disse dager i gang med å utvikle et innovativt verktøy som skal kartlegge funksjon og funksjonshemming hos pasienter med sm...

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat datert 20. juni 2016.  Norsk Kiropraktorforening støtter departementets forslag om automatisering av egenandelstak 2 og avv...