En ny æra innen muskelskjelettfeltet

foto: Olav Thon Gruppen

I går ble det klart at milliardæren Olav Thon oppretter en stiftelse til forskning på muskel- og skjelettlidelser, og legger inn grunnkapital på en milliard norske kroner.

– Skal det være noe vits i dette her, så snakker vi om en milliard. Såpass må det være, uttalte milliardæren da han selv annonserte gladnyheten i TV-programmet ”Torp” på NRK onsdag kveld.

Olav Thon (96) er kjent som den folkelige hotell- og kjøpesentermilliardæren med enorm arbeidskapasitet til tross for sin høye alder. Han er i følge skattelistene rangert som nummer 15 på formuestoppen i landet, og det er deler av disse pengene som nå går inn i den nyopprettede stiftelsen.

Veldig glad for at noen med midler ser alvoret

For Norsk Kiropraktorforening (NKF) og Forskningsstiftelsen ”Et liv i bevegelse” (ELIB) har det vært kjent i lengre tid at Olav Thon har hatt et ønske om å bidra til forskning på muskelskjelettlidelser. Det er snart to år siden leder av ELIB, Eli Magnesen, var i dialogmøte med Thon om dette første gang.

—Først må jeg bare si at jeg er veldig glad for at noen med midler ser problemet knyttet til muskelskjellettfeltet, og skjønner alvoret.

—Jeg ble overrasket da Olav Thon for snart to år siden tok kontakt med meg og var interessert i hva forskningsstiftelsen ELIB drev med. Det viste seg snart å være en genuin interesse til å bidra til å fremme mer kunnskap til å hjelpe mennesker med muskelskjelettplager.  I dialogen vi har hatt opplever jeg at Olav Thon har vært svært lydhør for våre innspill.  At han nå oppretter en ny stiftelse øremerket forskning på muskelskjellettlidelser er derfor ikke overraskende, men selvfølgelig svært gledelig. Når Thon gjør noe gjør han det ordentlig! sier Magnesen.

For det er ingen tvil om at Thon har lyttet til de fagmiljøene han har vært i kontakt med. Når han nå oppretter denne stiftelsen, så gjør han det med argumenter og en retorikk som vår profesjon har brukt i en årrekke, for å sette søkelyset på muskelskjeletthelse og omfanget av samfunnskostnader knyttet til det.

—Vi har kommunisert dette til politikere i årevis. Regjeringer har kommet og gått, og ingen har tatt inn over seg alvoret knyttet til muskelskjelettlidelser. Ingen har anerkjent det og det til tross for at det er det største, og det dyreste, helseproblemet vi har i Norge, sier leder av Norsk Kiropraktorforening, Espen Ohren.

Olav Thon så alvoret. Og nå har han egenhendig satt i gang en prosess for å gjøre noe med det.

—Jeg vil nesten si at Thon med dette starter en ny æra innen muskelskjeletthelsen. Ved å opprette denne stiftelsen og sette av et så betydelig beløp, løfter han muskelskjelettlidelser fram i lyset på en politisk måte som aldri har blitt gjort før.

—Dette gir oss muligheter for en satsning som går over enkeltprofesjoner. Med bredere forskning, på tvers av profesjoner, vil vi oppnå bredere kompetanse og en felles tverrfaglig forståelse av hele muskelskjelettproblematikken og, ikke minst, en felles forståelse av målrettede tiltak innen diagnostisering, behandling og forebygging.

— Det er nå viktig å sette inn satsinger på området som plager flest og koster mest - og til nå har fått minst. Når man snakker om muskelskjeletthelse er 85% av dette rygg- og nakkeplager (Oslo Economics 2019). Størsteparten (80-85%) av pasientene håndteres i primærhelsetjenesten, kvinner er overrepresentert, utvikling og kostnader er økende og retningslinjer mangler. Her må hele helsefeltet og forskningsmiljøene tenke helhetlig, samfunnsøkonomisk og tette hullene der behovet er størst: rygg- og nakkepasientene i primærhelsetjenesten - og med pasienten i sentrum, avslutter Ohren.

Et liv i bevegelse

Olav Thons engasjement for muskel-og skjelettsaken bunner i at han ser de samfunnsmessige kostnadene. Han mener dette er merkelig lite prioritert i det offentlige forskningsapparatet i dag, sammenlignet med samfunnskostnadene knyttet til problematikken. Men det er også medmennesket Olav Thon som lar seg engasjere. Selv lever 96-åringen et liv i bevegelse, og er ivrig tilhenger av både friluftsliv og fjellvandring, men han ser at en aldrende befolkning gjør muskelskjelettlidelser mer aktuelt i dag enn noen sinne. 

—Å se en nasjon av 100-åringer i hver sin rullestol er ikke noe godt for et samfunn. Og slettes ikke noe godt for dem som befinner seg i den situasjonen, sier han i intervju med NRK.

RELATERTE ARTIKLER

Torsdag 29. september var NKF invitert til høring på Stortinget om meldingen ”Verdier i pasientens helsetjeneste. Melding om prioritering”. Foreningen brukte sin taletid til &...

Forskere ved University of Ontario Institute of Technology er i disse dager i gang med å utvikle et innovativt verktøy som skal kartlegge funksjon og funksjonshemming hos pasienter med sm...

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat datert 20. juni 2016.  Norsk Kiropraktorforening støtter departementets forslag om automatisering av egenandelstak 2 og avv...