Bootcamp for spinal stenose

Carlo Ammendolia

Carlo Ammendolia, kiropraktor og PhD, er invitert av NKF til å holde dagskurs i "bootcamp" 25.05. og 26.05. Han leder ryggklinikken ved Rebecca MacDonald Senter for Artrose og Autoimmune sykdommer ved Mount Sinai Hospital i Toronto. Her har han utviklet en egen bootcamp for pasienter med spinal stenose. I en studie av bootcampen påviste Ammendolia og hans kolleger svært gode resultater på både smerte og funksjon.  

I et intervju publisert på nettsiden Chiropractic Science forklarer Ammendolia litt om hva spinal stenose er og hvordan bootcampen er satt opp.   

— Spinal stenose er ikke annet enn en anatomisk beskrivelse av trange forhold i spinalkanalen og lateralkanalene i ryggraden. Omlag 30 prosent av alle mennesker over 55 år har spinal stenose uten symptomer, sier han.  -Nevrogen claudicatio, derimot, er det kliniske syndromet forårsaket av spinal stenose. Dette kjennetegnes av smerte i seteregionen, enten på en eller begge sider, og/eller nummenhet og prikking nedover i bena. Symptomene forverres gjerne ved gange, og om man står oppreist lenge. Ofte forbedres de dersom man sitter eller lener seg forover. 

Han fremhever at stenosen i seg selv ikke har voldsom klinisk betydning uten symptomer. To personer kan ha samme grad av stenose, vist på MR, men ha ulike symptomer. Slik sett mener han at det ikke er nødvendig med en MR-undersøkelse før man behandler disse pasientene, såfremt de ikke fremviser varselsymptomer.  

Ammendolia har vært i klinisk praksis i over 35 år. I tillegg til kiropraktorutdannelsen har han en mastergrad i klinisk epidemiologi fra 1999 og en PhD i helsetjenesteforskning fra 2005. Han har publisert i anerkjente medisinske tidsskrifter som BMJ, BMC, European Spine Journal og Clinical Journal of Pain. Sammen med sine kolleger ved Mount Sinai Hospital i Toronto har han utviklet et program – eller en bootcamp som han kaller det – for pasienter med symptomgivende spinal stenose. Bootcampen går over seks uker og inkluderer manuell behandling, kognitiv atferdsterapi, rehabilitering og råd og veiledning med hensyn til holdning og ergonomi. Nylig publiserte de en studie der de så nærmere på effekten av bootcampen. 

— Vi randomiserte 104 pasienter med spinal stenose, der den ene halvparten fikk bootcamp og den andre halvparten gjennomførte egentrening, forklarer Ammendolia.  - Bootcampgruppen gjennomgikk to konsultasjoner hos kiropraktor per uke i seks uker. I tillegg fikk de med seg en instruksjonsvideo, en arbeidsbok og et pedometer for måling av gange. Kontrollgruppen fikk ikke behandling, men kun én innledende konsultasjon hos kiropraktor. Imidlertid fikk de, i likhet med bootcampgruppen, med seg videoen, arbeidsboken og pedometeret. Øvelsene måtte de derfor utføre hjemme på egenhånd. 

Pasientene ble målt ut ifra en rekke variabler, deriblant gange og smerte som har vist seg å være to store utfordringer hos mennesker med nevrogen claudicatio som følge av spinal stenose. 

— Vi målte først hvor langt pasienten kunne gå sammenhengende. I gjennomsnitt var dette ca. 300 meter for våre pasienter ved undersøkelsens begynnelse. Vi randomiserte så pasientene til to grupper og fulgte dem opp ved 8 uker, 3, 6 og 12 måneder, forteller Ammendolia.  — Resultatene etter åtte uker viste at bootcampgruppen i gjennomsnitt klarte å gå 500 meter lengere enn ved studiens start. Sammenlignet klarte kontrollgruppen å gå kun 200 meter lengere. I tillegg hadde bootcampgruppen en reduksjon på 2.8 poeng på en smerteskala fra 0-10. Ganske overbevisende! Studien vår viste også at de positive resultatene holdt seg etter 6 og 12 måneder – altså etter behandlingen var ferdig. Ved siste oppfølging ved 12 måneder var resultatet 675 meter ekstra gangavstand i intervensjonsgruppen, sammenlignet med 201 meter i kontrollgruppen.

Ammendolia understreker at mye av den langvarige effekten kan tilskrives treningsprogrammet som pasientene ble bedt om å utføre under hele studien, og helst livet ut. 

— Treningsprogrammet inneholder totalt 18 øvelser som er lagt opp slik at de blir hardere jo lengere ut i programmet man kommer. Pasientene trener både kjernestyrke og mobilitet i korsryggen. Det hender ofte at vi ber dem trene på ergometersykkel i tillegg, nettopp fordi pasienter med spinal stenose sitter mye stille og av den grunn står i fare for å få nedsatt fysisk form. Alle øvelsene er beskrevet i arbeidsboken de får med seg hjem og demonstrert i instruksjonsvideoen. 

Ammendolia forteller videre at de aller fleste behandlingsteknikkene er vanlige teknikker som de fleste kiropraktorer har lært og bruker i praksis, men han understreker samtidig at de helst ikke skal utføres med pasientens rygg i ekstensjon. 

— Den manuelle behandlingen inkluderer manipulasjonsbehandling og ulike bløtvevsteknikker. Vi gjør også nervemobilisering. Målet er å øke bevegeligheten i korsryggen slik at pasienten lærer seg å beherske kroppsposisjoner som øker blodgjennomstrømmingen til nervene og som letter symptomene. Det tar omlag 5 minutter for kiropraktoren å gjennomføre den manuelle behandlingen i klinikk.

I etterkant av den aktuelle undersøkelsen fulgte forskerne opp med en kvalitativ studie der de intervjuet 28 pasienter med spinal stenose om hvilke innvirkninger sykdommen hadde på livene deres.  

— Den kvalitative studien ga oss mye verdifull informasjon om hvordan det er å leve med spinal stenose. Ofte er det snakk om aldrende pasienter som har sett frem til en aktiv pensjonisttilværelse, men som på grunn av sykdommen opplever store fysiske begrensninger. Dette kan oppleves svært tungt for mange. Derfor er det viktig som behandler å adressere det kognitive aspektet, og utfordre pasientene på deres tanker og holdninger til egen helse. Vi har vist at de kan bli bedre, og kan få mindre smerte, og det er det viktig å formidle, understreker Ammendolia.     

Mer informasjon om Ammendolias bootcamp er å finne på nettsiden www.spinemobility.com Den engasjerte kiropraktoren holder også workshops, seminarer og webinarer. Nylig var han i Danmark der de har et eget pakkeforløp for stenosepasienter. Selv foretrekker han workshops fremfor webinarer fordi man gjennom en workshop får et mye bedre grep om de manuelle teknikkene. 

Av Joachim Tansemb Andersen, fagkonsulent NKF. Artikkelen ble opprinnelig publisert i tidsskriftet Columna #3/2018. 

Informasjon og påmelding

For mer informasjon og påmelding til dagskurs i "bootcamp": se her

RELATERTE ARTIKLER

Torsdag 29. september var NKF invitert til høring på Stortinget om meldingen ”Verdier i pasientens helsetjeneste. Melding om prioritering”. Foreningen brukte sin taletid til &...

Forskere ved University of Ontario Institute of Technology er i disse dager i gang med å utvikle et innovativt verktøy som skal kartlegge funksjon og funksjonshemming hos pasienter med sm...

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat datert 20. juni 2016.  Norsk Kiropraktorforening støtter departementets forslag om automatisering av egenandelstak 2 og avv...