PhD om ryggsmerter hos helikopterpiloter

Fra venstre: Sindre Mikal Dyrstad, Stephen Sollid, Iben Axén, Knut Andersen og Greg Kawchuk.   
Foto: Jakob Lothe

Knut Andersen (62) forsvarte nylig sin doktorgrad ved Universitetet i Stavanger. Andersen har undersøkt hvordan kommersielle helikopterpiloter kan trene for å få mindre vondt i ryggen, og slik redusere sykefraværet.  

Flyrelaterte og forbigående ryggsmerter blant helikopterpiloter er vanlige, har lav intensitet og kan ha innvirkning på pilotens flyging. Mange piloter rapporterer forverring av plagene over tid, og man antar at dette kan ha sammenheng med en anstrengt og trang ergonomisk sittestilling i en fem-punkts-sikkerhetssele.

I sitt doktorgradsarbeid ved Universitetet i Stavanger undersøkte Andersen hvordan en kan behandle piloter som er plaget med gjentatte korsryggssmerter. Resultatene viser at fokusert trening rettet mot de dype musklene i korsryggen forbedrer musklenes strammeevne og utholdenhet, noe som igjen kan medføre mindre smerter, samt forbedring i funksjon og selvopplevd helsekvalitet.

Et slikt treningsprogram synes også i et langtidsperspektiv å kunne redusere forekomsten av yrkesbetinget korsryggsmerte og sykefravær relatert til slike ryggsmerter blant helikopterpiloter.

Tittelen på avhandlingen til Andersen er «Frequency, causes and treatment of low back pain among commercial helicopter pilots».

Knut Andersen er også en dreven kunnskapsformidler, noe han bekreftet med sin deltakelse i Forskerstandup 2016.  

RELATERTE ARTIKLER

Forskere ved University of Ontario Institute of Technology er i disse dager i gang med å utvikle et innovativt verktøy som skal kartlegge funksjon og funksjonshemming hos pasienter med sm...

NKF er en offisiell støttespiller for den internasjonale ryggdagen, World Spine Day. Dette er en fin anledning til å sette fokus på muskel- og skjeletthelse.

31. mars og 31. oktober er faste frister for å søke fondsmidler fra hhv. Fondet for etter- og videreutdanning og Norske kiropraktorers forskningsfond er.