«Vi kan rygg»

For pasienter med muskel- og skjelettplager kan kiropraktoren være mye mer enn en behandler. I tillegg til at du blir lyttet til og undersøkt grundig, kan vi koordinere videre tiltak som er aktuelle for deg og din helsesituasjon. Vi vet at det gir trygghet i å bli ivaretatt på ett sted, der man finner god kompetanse og det blir satt av godt med tid, sier styreleder Espen Ohren i et intervju med Ryggforeningen i Norge.

Intervjuet er publisert i "Ryggstøtten", Ryggforeningens medlemsblad. Det er redaktør Eli Steen som har bedt Espen Ohren om å si noe om hvorfor man skal oppsøke kiropraktor når ryggen streiker. 

Intervjuet kan leses i sin helhet på Ryggforeningens nettsider

 

RELATERTE ARTIKLER

Torsdag 29. september var NKF invitert til høring på Stortinget om meldingen ”Verdier i pasientens helsetjeneste. Melding om prioritering”. Foreningen brukte sin taletid til &...

Forskere ved University of Ontario Institute of Technology er i disse dager i gang med å utvikle et innovativt verktøy som skal kartlegge funksjon og funksjonshemming hos pasienter med sm...

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat datert 20. juni 2016.  Norsk Kiropraktorforening støtter departementets forslag om automatisering av egenandelstak 2 og avv...