Test av behandlingsforsikringer

Illustrasjon: Colourbox 

Forbrukerrådet har på nytt vurdert behandlingsforsikringer for privatpersoner. Totalt seks forsikringsselskap er med i testen, der Tryg utpekes til best i test.

Cirka 60 000 nordmenn har skaffet seg privat behandlingsforsikring. Det er totalt seks forsikringsselskaper som tilbyr denne type forsikring til privatpersoner.

På oppdrag fra Forbrukerrådet har rådgivningsselskapet Gabler utarbeidet en rapport som sammenligner de ulike leverandørenes produkter og vilkår. De kriteriene som er tillagt mest vekt er spesialistbehandling, operasjon, billeddiagnostikk og dagkirurgi. I tillegg kommer pris, online legehjelp, garantitid og kreftbehandling. Antall og type fysikalske behandlinger er vektet lavt – henholdsvis med 5 og 2.5%.

Av rapporten fremkommer det at Tryg og Storebrand har de beste forsikringene, med terningkast 6 og 5. Nederst på listen finner vi Nemi, med terningkast 3.

I undersøkelsen fremheves Tryg blant annet ved at deres produkt er lavt priset. I tillegg er Tryg den eneste leverandøren som dekker tekniske hjelpemidler og hjemmehjelp etter operasjon. Tryg dekker også inntil 3 måneders rehabilitering, som er bra sammenlignet med standard dekning på 14 dager. Tryg har også inkludert akupunktur og osteopati under fysikalske behandlinger, og de har ikke krav om henvisning for fysikalske behandlinger. Forsikringsselskapet scorer imidlertid lavt på antall fysikalske behandlinger, som kun er åtte.

Gabler mener også at Storebrand har et godt produkt, hvor de blant annet har 24 fysikalske behandlinger pr år. Storebrand har ikke krav til henvisning, og det kan oppleves positivt. De har ingen aldersbegrensning, og behandlingsforsikringen kan beholdes livet ut. Som Tryg, dekker Storebrand kreftbehandling og immunterapi som er godkjent av EMA (European Medicine Agency). Det vil si at man kan få dekket behandling som ikke nødvendigvis er godkjent i Norge. Storebrands produkt er høyest priset, og dyrest av alle tilbyderne.

RELATERTE ARTIKLER

En kiropraktor som gir behandling eller tjenester som blir dekket av folketrygden kan etter avtale få refusjon fra HELFO.

I Norge ble kiropraktikk en offentlig godkjent helseprofesjon i 1989. Norske kiropraktorer er autorisert etter lov om helsepersonell (helsepersonelloven) og plikter å etterleve denne i sin klini...

Kiropraktorer har spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Hos kiropraktoren får du stilt din diagnose på grunnlag av sykehistore, klinisk undersøkelse og eventuelle ...