Stipendiatstilling for kiropraktor på OsloMet

Forskningstiftelsen Et liv i bevegelse ELIB utlyser stillingen i samarbeid med Fakultet for helsefag, Institutt for fysioterapi ved OsloMet. Ph.d-prosjektet er en del av studien Back Complaints in Elders - Norway BACE-N, som undersøker forløpet av korsryggplager hos pasienter over 55 år.

Prosjektets hovedspørsmål
  1. Hva kjennetegner eldre pasienter (alder 55+) med korsryggplager som søker kiropraktor i primærhelsetjenesten? En deskriptiv studie.
  2. Hvordan er ett års klinisk forløp av smerte og funksjonsbegrensninger hos pasienter med korsryggsmerter som søker kiropraktor? En longitudinell studie.
  3. Hvilke prediktorer for forløp kan man finne hos kiropraktor-pasienter med korsryggplager i aldersgruppen 55+? En longitudinell studie.

Les mer om prosjektet i den fullstendige stillingsutlysningen.

Søknad og krav

Søknadsfrist: 23. november 2018
Tiltredelse: så snart som mulig og senest innen 1. februar 2019.
Stipendiatperioden er på tre år uten undervisningsplikt. Deltid og forlengelse kan diskuteres.

Opptak til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap er en forutsetning for tiltredelse. Spørsmål om opptak til doktorgradsprogrammet kan rettes til Kim-Henrik Ruud, kiru@oslomet.no.

Vi søker deg som har
- mastergrad/hovedfag (120 stp/ECTS) innen kiropraktikk
- offentlig godkjenning som kiropraktor
- god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på ett skandinavisk språk og engelsk

Søknad med søknadsbrev, CV, kopier av vitnemål og masteroppgaver/hovedfagsoppgave, samt eventuell liste over egne publikasjoner sendes til post@elibforskning.no.

Mer informasjon

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt forskningsleder i ELIB og Ass. professor Iben Axén, tlf +46 704400618 eller epost axen@elibforskning.no

RELATERTE ARTIKLER

Torsdag 29. september var NKF invitert til høring på Stortinget om meldingen ”Verdier i pasientens helsetjeneste. Melding om prioritering”. Foreningen brukte sin taletid til &...

Forskere ved University of Ontario Institute of Technology er i disse dager i gang med å utvikle et innovativt verktøy som skal kartlegge funksjon og funksjonshemming hos pasienter med sm...

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat datert 20. juni 2016.  Norsk Kiropraktorforening støtter departementets forslag om automatisering av egenandelstak 2 og avv...