Rygg- og nakkeplager rammer 1,2 millioner nordmenn hvert år

I siste utgave av Dagens Medisin er NKFs leder Espen Ohren intervjuet om den nye rapporten «Bærekraft i praksis», som er utarbeidet av Oslo Economics på oppdrag fra NKF.  

Styreleder i Norsk Kiropraktorforening påpeker at rapporten synliggjør og forsterker viktigheten av at myndighetene iverksetter konkrete satsinger på muskel- og skjelettfeltet. 
 
-Til tross for pasientenes relativt høye egenandeler dokumenterer rapporten at nesten 1/3 av alle som oppsøker hjelp hos den offentlig autoriserte primærhelsetjenesten for rygg- og nakkeplager går til kiropraktor. Kiropraktorene utgjør med andre ord i dag en vesentlig del av «pasientens helsetjeneste», som regjeringen vektlegger. Når man samtidig vet at hver femte fastlegekonsultasjon er relatert til rygg- og nakkeplager, viser dette at kiropraktorene i stor grad avlaster fastlegetjenesten og den øvrige kommunale helsetjenesten. Med sin kompetanse innenfor både medisinsk diagnostikk og behandling av muskelskjelettsmerter – og tilgjengelige kapasitet - bør kiropraktorene derfor tildeles en enda større rolle i førstelinjetilbudet til pasientgruppen. Vi bør også i langt større grad inngå i nye satsinger og prioriteringer for de kommunale helsetjenestene i fremtiden, sier Ohren.

Les hele artikkelen i Dagens Medisins nettutgave.

Les også kronikken «Hvor lenge lever velferdsstaten med belastningsskader?» og last ned rapporten Bærekraft i praksis – Samfunnskostnader og -utfordringer ved rygg og nakkeplager i Norge, den viktigste årsaken til tapt helse og yrkesfravær.