Økt opioidforbruk bekymrer

Kroniske smertetilstander er noe kiropraktorene jobber mye med i sin kliniske hverdag, og den stadig økende opioid-bruken er noe vi som profesjon har sett på med kritisk blikk i en årrekke. Allerede i 2017 viet NKF et helt nummer av medlemsbladet Columna i temanummeret ”Hvordan slipper vi fri fra pillehelvetet?

Både Dagens Medisin og Aftenposten har i det siste hatt fokus på det stadig økende opioid-forbruket der profilerte leger slår alarm.

- I dag skyldes majoriteten av overdosedødsfallene opioider som i økende grad brukes i vanlig medisinsk smertebehandling, sier Thomas Clausen, leder for SERAF, og Petter Brelin, leder for Norsk forening for allmennmedisin, til Dagens Medisin denne uken.

Sammen skrev de to lederne et bekymringsbrev til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) i våres hvor de ba om at noe må gjøres aktivt for at situasjonen ikke skal bli verre. - Vi har over tid har sett en økning i foreskrivning av sterke smertestillende fra leger, for kroniske smertetilstander. Det vil si en økt tilgjengelighet i befolkningen av disse sterke smertestillende medisinene, sier Thomas Clausen til Dagens Medisin 28.08.2019.

Columna intervjuet Petter Brelin

Kroniske smertetilstander er noe kiropraktorene jobber mye med i sin kliniske hverdag, og den stadig økende opioid-bruken er noe vi som profesjon har sett på med kritisk blikk i en årrekke. Det har vært kjent lenge at smertestillende medikamenter har begrenset effekt på muskel- og skjelettplager. 

Tidsskriftet Columna intervjuet Petter Brelin om bruken av smertestillende medisiner, der han blant annet uttrykte sin bekymring for at mange unge mennesker har et høyt medikamentforbruk og påpekte at medisiner veldig sjelden er løsningen ved kroniske smerter.

- Hva bør gjøres, for å gi folk med ryggplager et bedre og tryggere alternativ enn smertestillende medikamenter?

– Det er riktig at smertestillende medisin har en kortvarig og begrenset effekt ved ryggplager. Vi må også ha med oss at det er stor bredde i hva ryggplager er. Det er helt klart nødvendig å gripe til flere metoder enn medisiner for å håndtere denne problematikken.

– Å prioritere å utvikle nye medisiner, er det løsningen?

– Medisiner er veldig sjelden løsningen ved kroniske smerter, men i en del tilfeller er de nødvendige å bruke.

– Hvordan har vi kommet til et punkt der så mange bruker mye smertestillende medisiner?

– Jeg har ikke noen god forklaring på det, men tror det har både en faglig og kulturell forklaring. Tilgangen er for enkel. Vi kan gå til kiosken på hjørnet og kjøpe medisiner. Smertestillende har blitt en løsning som er enkel for folk å ty til. Hos mange sitter en oppfatning av at når vi har smerte, så tar vi medikamenter. Jeg ser imidlertid en end ring i løpet av de siste 15-­20 årene. Forståelsen for andre behandlingsformer er økende. Samtidig er jeg bekymret over at så mange unge mennesker har et høyt forbruk. 

– Reklamen for smertestillende henger ved siden av reklame for tyggis på bussen. Er det greit?

– Jeg mener at reklamen er en uting. Vi har ikke behov for reklame for disse legemidlene. Reklame stimulerer til økt forbruk, og kanskje et unødvendig høyt forbruk. 

– Hva mener du er legenes ansvar når det gjelder et høyt forbruk?

– Legene har åpenbart et ansvar. Legene har et ansvar i å holde forbruket av alle medikamenter på et nødvendig, men lavt nivå. Akutte ryggproblemer er en typisk problemstilling der vi har havnet i et uføre med å gi ut for mye medisiner. Men vi skal heller ikke glemme at det noen ganger er helt nødvendig å benytte smertestillende, i en kortere periode.

Les Aftenpostens artikkel "Chase ble endelig nykter"

RELATERTE ARTIKLER

Torsdag 29. september var NKF invitert til høring på Stortinget om meldingen ”Verdier i pasientens helsetjeneste. Melding om prioritering”. Foreningen brukte sin taletid til &...

Forskere ved University of Ontario Institute of Technology er i disse dager i gang med å utvikle et innovativt verktøy som skal kartlegge funksjon og funksjonshemming hos pasienter med sm...

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat datert 20. juni 2016.  Norsk Kiropraktorforening støtter departementets forslag om automatisering av egenandelstak 2 og avv...