Nye takster fra 1. november

Takstjusteringen fra 01.11.20 til 31.12.20 er i år ekstra høye for å kompensere for sen justering. Takstøkningen vil derfor bli noe redusert igjen fra 01.01.21 for å gjenspeile en mer "normal" takstøkning.

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt følgende endringer i kiropraktortakster fra 1. november 2020:

Videotakstene videreføres fram til 1. juli 2021.

Takstbeløpene endres i to omganger.  Påslaget på takstene i november og desember 2020 er høyere enn påslaget for perioden januar til juni 2021. Tillegget som skulle ha vært utbetalt i perioden 1. juli til 31. oktober 2020 blir utbetalt i form av økte takster i november og desember. Det kommer nye og lavere takstbeløp fra 1. januar 2021.

Takstene endres slik fra 1. november 2020:
K1 økes fra 148 kr til 154 kr
K2 økes fra 68 kr til  71 kr
K3a økes fra 348 kr til 362 kr
K3b økes fra 348 kr til 362 kr
K4 økes fra 57 kr til 59 kr
K5 økes fra 63 kr til 66 kr
K6 økes fra 68 kr til 71 kr

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos kiropraktor vil bli oppdatert i tråd med dette.

RELATERTE ARTIKLER

En kiropraktor som gir behandling eller tjenester som blir dekket av folketrygden kan etter avtale få refusjon fra HELFO.

I Norge ble kiropraktikk en offentlig godkjent helseprofesjon i 1989. Norske kiropraktorer er autorisert etter lov om helsepersonell (helsepersonelloven) og plikter å etterleve denne i sin klini...

Kiropraktorer har spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Hos kiropraktoren får du stilt din diagnose på grunnlag av sykehistore, klinisk undersøkelse og eventuelle ...