Nye K-takster fra 1. juli

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt følgende endringer i kiropraktortakster fra 1.7.19

K1 økes fra 147 til 148 kr

K2 økes ikke, 68 kr

K3a økes fra 346 til 348 kr

K3b økes fra 346 til 348 kr

K4 økes ikke, 57 kr

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos kiropraktor vil bli oppdatert i tråd med dette.

RELATERTE ARTIKLER

Torsdag 29. september var NKF invitert til høring på Stortinget om meldingen ”Verdier i pasientens helsetjeneste. Melding om prioritering”. Foreningen brukte sin taletid til &...

Forskere ved University of Ontario Institute of Technology er i disse dager i gang med å utvikle et innovativt verktøy som skal kartlegge funksjon og funksjonshemming hos pasienter med sm...

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat datert 20. juni 2016.  Norsk Kiropraktorforening støtter departementets forslag om automatisering av egenandelstak 2 og avv...