Nye definisjoner av begrepene "kiropraktor" og "kiropraktikk"

I dag har landsmøtet vedtatt nye definisjoner og de er som følger:

Kiropraktor:

"Kiropraktorer er autorisert helsepersonell. Autorisasjon, etter godkjent universitetsutdanning og ett års turnustjeneste, gir etter Helsepersonelloven kiropraktorer rett til å virke som primærkontakt med selvstendig diagnose- og behandleransvar, samt rett til å sykemelde og henvise pasienter videre i helsevesenet. Kiropraktorer har spesialkompetanse på nerve-, muskel- og skjelettlidelser og behandlingen omfatter forebyggende og oppfølgende tiltak som trening, øvelser, råd og veiledning."

Kiropraktikk:

"Kiropraktikk omfatter diagnostikk, behandling og forebygging av skader, plager og smertetilstander i bevegelsesapparatet og innvirkningen dette har på nervesystemet og individets generelle helsetilstand. Kiropraktisk behandling er individtilpasset og omfatter manuelle metoder kombinert med en rekke andre tiltak som trening, råd og veiledning."

Norsk Kiropraktorforening har hatt en formell definisjon av ”kiropraktikk” siden 2010.

Under NKFs landsmøte i oktober 2016, ble det fremmet at medlemsforslag om en ny definisjon av hhv. ”kiropraktor” og ”kiropraktikk”. Forslaget ble trukket, med bakgrunn i at et nytt forslag skulle utarbeides av foreningens Utvalg for Forskning, Fagutvikling og Kvalitetssikring (UFFK) som ble vedtatt i NKFs Handlingsplan for 2016-18.

RELATERTE ARTIKLER

Torsdag 29. september var NKF invitert til høring på Stortinget om meldingen ”Verdier i pasientens helsetjeneste. Melding om prioritering”. Foreningen brukte sin taletid til &...

Forskere ved University of Ontario Institute of Technology er i disse dager i gang med å utvikle et innovativt verktøy som skal kartlegge funksjon og funksjonshemming hos pasienter med sm...

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat datert 20. juni 2016.  Norsk Kiropraktorforening støtter departementets forslag om automatisering av egenandelstak 2 og avv...