Ny Medlemsfordel - TrinnVis

Trenger du bedre oversikt over GDPR og krav til personvern?  Eller er du kanskje på jakt etter noe som kan forenkle driften av klinikken din? Da er denne medlemsfordelen som skap for deg.

Da de nye GDPR-kravene ble lansert i fjor ble det raskt tydelig for NKF-ledelsen at dette ville medføre et behov for systematisk og sikkert kvalitetsarbeid i tråd med Internkontrollforskriften. Derfor har vi innledet et samarbeid med TrinnVis.

TrinnVis er en webtjeneste, et kvalitetssystem som hjelper deg og klinikken å drive i tråd med gitte lover og regler. I tillegg er det et styringssystem med masse nyttige verktøy som gjør at du kan bruke mindre tid på drift – og mer tid på pasientene.

TrinnVis er laget av helsearbeidere for helsearbeidere og ser derfor problemstillingene fra et praktisk ståsted. TrinnVis er utviklet av allmennlegene Regin Hjertholm og Janecke Thesen samt fysioterapeut Britt Strømme i samarbeid med designere og utviklere.

De fleste helsevirksomheter har mye felles, og i TrinnVis har vi allerede gjort en stor del av jobben for deg med ferdige forslag til funksjoner, oppgaver, retningslinjer og andre dokumenter en helsevirksomhet trenger. Nå jobber NKF og TrinnVis sammen med å tilrettelegge TrinnVis for kiropraktorer. Det meste ligger klart når du starter, men du må sette deg inn i det, velge ut det du trenger og gjøre lokale tilpasninger.

TrinnVis er et system med omfattende muligheter samtidig som det er enkelt fordi man kan gjøre jobben trinn for trinn.

Som NKF-medlem får du 30% rabatt på TrinnVis abonnement

Registrerer du klinikken i TrinnVis før utgangen av november slipper du også etableringsgebyret på kr. 2.000,-

Her kan du lese mer om TrinnVis for kiropraktorer 

Samarbeidet med TrinnVis som medlemsfordel vil bli presentert ytterligere på Faglig Kongress i Stavanger, hvor TrinnVis også vil være representert som utstiller, klare for å besvare spørsmål du måtte ha om tjenesten.

I mellomtiden kan du nå ta Testen som avdekker om pasientopplysningene er trygge hos deg.

RELATERTE ARTIKLER

En kiropraktor som gir behandling eller tjenester som blir dekket av folketrygden kan etter avtale få refusjon fra HELFO.

I Norge ble kiropraktikk en offentlig godkjent helseprofesjon i 1989. Norske kiropraktorer er autorisert etter lov om helsepersonell (helsepersonelloven) og plikter å etterleve denne i sin klini...

Kiropraktorer har spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Hos kiropraktoren får du stilt din diagnose på grunnlag av sykehistore, klinisk undersøkelse og eventuelle ...