Norske fagmiljøer og pasienter krever tiltak for bedre muskelskjeletthelse

Norges ledende fagmiljøer og pasientorganisasjoner innenfor muskelskjelettfeltet påpeker i en felleskronikk i Dagens Medisin mangelen på en konkret plan hos myndighetene for å håndtere et av landets aller største folkehelseproblem.  

Les kronikken publisert 02.11.20 i Dagens Medisin fra styret i Rådet for Muskelskjeletthelse "Glemmer regjeringen vår største helseutfordring?"

RELATERTE ARTIKLER

En kiropraktor som gir behandling eller tjenester som blir dekket av folketrygden kan etter avtale få refusjon fra HELFO.

I Norge ble kiropraktikk en offentlig godkjent helseprofesjon i 1989. Norske kiropraktorer er autorisert etter lov om helsepersonell (helsepersonelloven) og plikter å etterleve denne i sin klini...

Kiropraktorer har spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Hos kiropraktoren får du stilt din diagnose på grunnlag av sykehistore, klinisk undersøkelse og eventuelle ...