Nordisk overenskomst for godkjenning av helseutdanninger avvikles

Den 1. februar 2020 ble avtalen mellom de nordiske landene om gjensidig godkjenning av helsepersonell avviklet. Autorisasjons- og spesialistgodkjenningssøknader fra nordiske søkere vil fra 1. februar behandles etter EØS-regelverket på linje med søkere fra andre land i EU, EØS og Sveits.

Endringen får bare konsekvenser for de som skal søke norsk autorisasjon med utdanning, autorisasjon eller spesialistgodkjenning fra et annet nordisk land. For de aller fleste av disse vil det ha liten eller ingen betydning at søknaden nå skal behandles etter EØS-regelverket, skriver helsedirektoratet på sine nettsider.

For kiropraktorstudenter i nordiske land har dette følgende konsekvenser:

Danskutdannede kiropraktorer vil f.o.m 1. februar i år måtte avlegge hele turnustjenesten hjemme i Norge for å kunne praktisere som kiropraktor i Norge.

Svenskutdannede kiropraktorer vil ikke få norsk autorisasjon så lenge utdannelsen ved Skandinaviska Kiropraktorhögskolan i Stockholm ikke er godkjent av ECCE. Helsedirektoratet setter ECCE-godkjenning som forutsetning for å innvilge norsk autorisasjon.

NKF er i dialog med Helsedirektoratet for å utrede eventuelle andre praktiske konsekvenser av beslutningen.

RELATERTE ARTIKLER

En kiropraktor som gir behandling eller tjenester som blir dekket av folketrygden kan etter avtale få refusjon fra HELFO.

I Norge ble kiropraktikk en offentlig godkjent helseprofesjon i 1989. Norske kiropraktorer er autorisert etter lov om helsepersonell (helsepersonelloven) og plikter å etterleve denne i sin klini...

Kiropraktorer har spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Hos kiropraktoren får du stilt din diagnose på grunnlag av sykehistore, klinisk undersøkelse og eventuelle ...