Nødvendig helsehjelp prioriteres

De nye smittevernstiltakene rammer ikke en-til-en-tjenester. Kiropraktorklinikkene holder åpent som vanlig. I Oslo vil byrådet også prioritere nødvendig helsehjelp dersom ytterligere innstramninger blir nødvendig i nær framtid.

Norsk Kiropraktorforening (NKF) fikk mandag kveld følgende melding fra Halvard Hølland, byrådssekretær i Oslo kommune:

- Byrådet har gjort nye vurderinger av smittesituasjonen i Oslo og innfører nye tiltak fra og med onsdag 17. mars. Det gjøres ingen endringer for en-til-en-tjenester i Oslo, herunder kiropraktorvirksomhet, utover at man selvsagt må fortsette å følge de strenge smittevernreglene som allerede praktiseres.

Videre skriver Hølland, at ved eventuelle ytterligere innstramninger, vil det være svært viktig for byrådet at befolkningen har tilgang på nødvendig helsehjelp:

- Selv om jeg ikke kan forskuttere eventuelle fremtidige tiltak, vil byrådets utgangspunkt være at det er mindre inngripende å legge restriksjoner på en-til-en-tjenester som ikke er helserelaterte, for eksempel frisører og salonger. Det er svært viktig for byrådet at befolkningen har tilgang til nødvendig helsehjelp og behandling. 

- Samtidig er det viktig at alle som driver næringsvirksomhet i Oslo fortsetter å bidra til å unngå smittespredning ved å praktisere strenge smittevernregler både for medarbeidere og brukere. Vi anbefaler at det lages bransjeveiledere for godt smittevern, og Oslo kommune bistår i likhet med nasjonale helsemyndigheter til dette ved behov.

Smittevernfaglig forsvarlig drift og bransjeveileder

Klinisk virksomhet er regulert i henhold til den nasjonale veilederen for Smittevernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter med én-til-én-kontakt (Covid-19). Se denne, samt oversikt over regionale regionale og lokale smitteutbrudd-tiltak:

https://www.helsedirektoratet.no/.../smittevernfaglig...

Norsk Kiropraktorforening har i tillegg utarbeidet en egen bransjeveileder;  
(publisert 1. april 2020). Denne er godkjent av FHI og gjelder fortsatt.

RELATERTE ARTIKLER

En kiropraktor som gir behandling eller tjenester som blir dekket av folketrygden kan etter avtale få refusjon fra HELFO.

I Norge ble kiropraktikk en offentlig godkjent helseprofesjon i 1989. Norske kiropraktorer er autorisert etter lov om helsepersonell (helsepersonelloven) og plikter å etterleve denne i sin klini...

Kiropraktorer har spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Hos kiropraktoren får du stilt din diagnose på grunnlag av sykehistore, klinisk undersøkelse og eventuelle ...