Neste generasjon forebygging – Bare du

Det er godt dokumentert at mange har intensjoner om et "nytt og bedre liv", men for folk flest er det vanskelig å gjennomføre en varig atferdsendring. Med nye digitale selvhjelpsverktøy er det nå mulig å tilby bedre støtte til dem som ønsker å endre livsstil. Slike verktøy kan bidra til at langt flere lykkes enn i dag, skriver Helsedirektoratet i en pressemelding.

I januar lanserer Helsedirektoratet Bare du – en felleskampanje om psykisk helse, fysisk aktivitet, kosthold, alkohol og røyking. Samtidig lanseres et nytt nav på Helsenorge med både lettfattelig informasjon og tips og brukervennlige digitale verktøy som skal gi folk vesentlig bedre støtte til dem som ønsker å ta grep for helsa si. I denne første fasen er aktivitetsappen Gå10, endringsstøtte-appen Heia meg og ny og oppdatert utgave av Slutta klar. Nye verktøy på kosthold, psykisk helse og alkohol-kontroll er under planlegging, og det legges opp til en langsiktig satsing med nye verktøy og nye funksjoner fortløpende. En referansegruppe med helsepersonell, inkludert kiropraktorer, har gitt innspill underveis, og en viktig tilbakemelding er at denne typen verktøy kan gjøre det lettere å ta opp levevaner med pasientene. Fastlegene skal etter hvert kunne gi pasientene en digital "henvisning" til verktøyene, og det kommer bedre muligheter for digital oppfølging. 

Følg med – verktøyene blir tilgjengelige fra Helsenorge og i app-butikkene fra tidlig i januar.

RELATERTE ARTIKLER

Torsdag 29. september var NKF invitert til høring på Stortinget om meldingen ”Verdier i pasientens helsetjeneste. Melding om prioritering”. Foreningen brukte sin taletid til &...

Forskere ved University of Ontario Institute of Technology er i disse dager i gang med å utvikle et innovativt verktøy som skal kartlegge funksjon og funksjonshemming hos pasienter med sm...

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat datert 20. juni 2016.  Norsk Kiropraktorforening støtter departementets forslag om automatisering av egenandelstak 2 og avv...