Neste generasjon forebygging – Bare du

I januar lanserte Helsedirektoratet folkehelsekampanjen "Bare du". Kampanjen inneholder digitale verktøy som gjør det letter å endre livsstil. 

Det er godt dokumentert at mange har intensjoner om et "nytt og bedre liv", men for folk flest er det vanskelig å gjennomføre en varig atferdsendring. Med nye digitale selvhjelpsverktøy er det nå mulig å tilby bedre støtte til dem som ønsker å endre livsstil. Slike verktøy kan bidra til at langt flere lykkes enn i dag.

I januar lanserte Helsedirektoratet "Bare du" – en felleskampanje om psykisk helse, fysisk aktivitet, kosthold, alkohol og røyking. Kampanjen inneholder apper og digitale verktøy som skal gi folk vesentlig bedre støtte til dem som ønsker å ta grep for helsa si. Aktivitetsappen "Gå10", endringsstøtte-appen "Heia meg" og ny og oppdatert utgave av "Slutta" er eksempler på hva som inngår i kampanjen. Nye verktøy på kosthold, psykisk helse og alkohol-kontroll er under planlegging, og det legges opp til en langsiktig satsing med nye verktøy og nye funksjoner fortløpende.

En referansegruppe med helsepersonell, inkludert kiropraktorer, har gitt innspill underveis, og en viktig tilbakemelding har vært at denne typen verktøy kan gjøre det lettere å ta opp levevaner med pasientene.  

Verktøyene er tilgjengelige fra Helsenorge og i app-butikkene.

RELATERTE ARTIKLER

Torsdag 29. september var NKF invitert til høring på Stortinget om meldingen ”Verdier i pasientens helsetjeneste. Melding om prioritering”. Foreningen brukte sin taletid til &...

Forskere ved University of Ontario Institute of Technology er i disse dager i gang med å utvikle et innovativt verktøy som skal kartlegge funksjon og funksjonshemming hos pasienter med sm...

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat datert 20. juni 2016.  Norsk Kiropraktorforening støtter departementets forslag om automatisering av egenandelstak 2 og avv...