Nerd og kunnskapsjunkie med behov for kjøretrening

Daniel Vestøl (31) ble som yngste noensinne, utnevnt som Årets kiropraktor 2020 under det digitale landsmøtet i mars i år. Knappe to måneder etter det har han nå takket ja til en deltidsstilling som etterutdanningsrådgiver i foreningen. Vi har tatt en liten prat med den engasjerte sørlendingen for å bli litt bedre kjent med ham, og for å finne ut hva det er som driver ham. 

—Jeg vil kunne alt! Jeg vil bli så sinnsykt god på generell kiropraktikk, på muskler og på skjelett som det er mulig å bli. Og det blir du ikke av å bare behandle. Du må observere andre, du må gå på kurs og du må lese deg opp på forskning og fagartikler, og du må aldri, aldri, tro at du er utlært, svarer han. 

Det var en tilfeldighet som gjorde at han ble kiropraktor. Men, hvor god han kan bli er ikke noe denne karen overlater til tilfeldighetene.  

Feil svar! 

På et avsides sted i Norges langstrakte land satt de side om side og ventet på en tanks som ikke kom.  

”Hva skal du bli når du blir stor, spør Løytnant Alfredsen. Jeg tror jeg skal bli fysioterapeut, svarer befalselev Vestøl. Feil svar, sier Alfredsen – du passer bedre som kiropraktor!” 

Daniel ble ikke kiropraktor fordi han fulgte ordre fra en med høyere rang enn ham selv. De som kjenner ham, vet at han ikke er typen til det. Men, det gjorde ham nysgjerrig. 

—Løytnant Alfredsen mente kiropraktikk var en mye bedre "fit" for meg enn fysioterapi, et fag jeg sikkert også ville kunne trives godt i. Men jeg gikk hjem og googlet disse kiropraktorgreiene, og skjønte fort at han hadde helt rett. Det at kiropraktikk både har lenger utdannelse, og går mer i dybden på muskelskjelett enn hva fysioterapi gjør, tiltalte meg. Ettersom jeg ønsket å lære så mye som det er mulig om muskler og bevegelse, passet det som hånd i hanske for meg.   

Daniel kommer fra Søgne, et lite sted utenfor Kristiansand. Etter noen år i Luftforsvaret  
pakket han sakene sine og reiste til andre siden av jordkloden, nærmere bestemt til Perth i Australia for å studere kiropraktikk ved Murdoch University. Underveis i utdannelsen var det tidlig idrettskiropraktikken som fenget hans interesse. En interesse som ikke akkurat ble mindre da han etter endt utdannelse landet på norsk jord for å gjennomføre turnus i Egersund, hos Atle Torstensen.  

Forventninger, Formel 1 og kjøretrening 

Siden den gang har Daniel tatt de idrettsmedisinske kursene til NIMI. Han holder på med FICS og FIFA football medicine. Og tilværelsen som kiropraktor har i alle høyeste grad stått til forventningene han hadde før han startet på utdannelsen. 

—Faktisk, så er det å jobbe som kiropraktor er akkurat det jeg trodde det skulle bli da jeg som naiv 19-åring satt og googlet på en kaserne på Sessvollmoen. Jeg får lov å fordype meg til endes i muskel-skjelettsystemet og har fått med meg de verktøyene i utdanningen som gjør at jeg kan utvikle meg så mye jeg bare orker.  

Og orker - det gjør han. Det å tilegne seg ny kunnskap er så viktig for Daniel at han har gjort det til en del av arbeidsdagen sin. For ham slutter ikke arbeidsdagen når siste pasient går ut av døren.  

—Jeg går ikke hjem før jeg har lest minst én fag-, eller forskningsartikkel. Noen ganger er det lange dyptgående artikler, andre ganger noe litt kortere og lettfattelig. Noen ganger må artiklene deles opp, da de tidvis kan være fryktelig lange. Noen ganger må jeg lese den samme artikkelen flere ganger samme uke, notere og sammenligne med ting jeg har lest før for å lære meg det skikkelig. Det er jo ingen vits i å lese det bare for å lese – kunnskapen må inn. 

Han er nerd – ingen tvil om det.  Men han er en stolt nerd med høye krav, og store forventninger til seg selv. Han vil makse ut sitt eget potenisale, og for ham er nøkkelen her kunnskap.   

—Jeg har alltid hatt mål om å bli formel 1-kjører innenfor kiropraktikken, altså så god som overhodet mulig i alle aspektene av jobben. Utdanningen er sertifikatet; kurs, forskning og erfaring er kjøretreningen. Jeg har mye kjøretrening igjen. 

Så langt har han over 1000 "offisielle" videreutdanningstimer i form av kurs, og flere skal det bli.   

—Jeg brenner veldig for at vi hele tiden må utvikle oss for å ikke stagnere i dette yrket. Skrekken er å se på alle pasientene som kommer inn døren på klinikken med det samme blikket, pløye gjennom den samme drillen – det er meningsløst etter mitt skjønn.  

Årets kiropraktor 2020 

Etter nesten to år i Egersund, ble Daniel headhuntet av Aleksander Chaibi til Oslo, og flyttet. Han ble aktiv i NKF Region ØST, påtok seg ledervervet i Etterutdanningsutvalget og har sittet som styremedlem i KIRO siden 2016.   

Da koronakrisen traff landet og kiropraktorene opplevde å måtte stenge klinikkene søkte han jobb på Legevakten i Oslo. Ikke bare fikk han jobben. Han øynet en mulighet for å flere kiropraktorer med seg på laget og dannet et dugnadsteam på legevakten. Og engasjementet stoppet ikke der. Med kommunikasjon, ydmykhet og evnen til å gripe sjansene når de byr seg, fikk han også ansatt kiropraktorer midlertidig i Legevaktens stab, ikke bare som helsepersonell i såkalt "pretriage", men som kiropraktorer for de ansatte på legevakten. Denne løsningen engasjerte til slutt flere medlemmer av foreningen og for første gang i historien kom vår profesjon inn i et miljø som tidligere ikke har vært betjent av kiropraktorer. Dette engasjementet veide tungt da Espen Ohren utnevnte ham til Årets Kiropraktor 2020 under det digitale landsmøtet i mars i år.   

—Det hele er fortsatt uvirkelig. Det har ikke egentlig gått helt opp for meg ennå.  Jeg har hele veien kommunisert mye med annet helsepersonell, for jeg synes det er så utrolig viktig å vise verden der ute hva vi kan og hva vi kan bidra med. Hele legevaktordningen er egentlig et resultat av nettopp det.  

 Vi må slutte å skule på hverandre – vi må kommunisere 

—Etter min oppfatning er det mye unødvendig polarisering eksternt ut mot andre helsefaglige yrkesgrupper, men dessverre også internt i faget. Min oppfatning er at dette kommer av at vi har for lite kunnskap om hverandre. Det er for lite villighet til å godta hvor mye kunnskap andre sitter på. Også bunner det nok litt i at man i bunn og grunn er like nok til å tuche litt innom hverandres felt – det er jo potensielt litt truende.   

Selv har Daniel sett og opplevd dette i forbindelse med samhandling med leger og fysioterapeuter der deres holdninger til hva han gjør endrer seg radikalt med kun litt kunnskap om hva som gjøres og hvorfor.  

—Det er rett og slett mye fordommer på alle kanter. Og er det en ting vi vet med sikkerhet så er det at fordommer som oftest kommer av for lite kunnskap. Derfor inviterer jeg ofte leger, fysioterapeuter og annet helsepersonell til å observere meg i klinikk slik at vi kan bedre samarbeidet. Dette tror jeg er en essensiell del av det tverrfaglige. Og like viktig som at andre observerer deg er det at du ber om å få observere dem - du må engasjere deg.   

—Jeg har selv vært og observert andre kiropraktorer, fysioterapeuter, massører, osteopater, akupunktører, kirurger, optikere, radiologer og bittspesialist mm. Jeg leter hele tiden etter nye folk å observere da det er noe av den raskeste og beste måten å lære på. Finne noen som kan noe jeg ikke kan og spørre dem mens jeg ser dem jobbe. Jeg har til og med vært med på hjernekirurgi, noe som var akkurat på kanten av det jeg tålte og jeg glemmer nok ikke lukten av svidd hjerne med det første. 

Og Daniel fortsetter å engasjere seg. I dag jobber han ved Atlasklinikken i Oslo og denne våren har han også takket ja til å jobbe deltid som Etterutdanningsrådgiver for NKF. En dag der fremme har han lyst til å studere mer, forske kanskje, men ikke riktig ennå.  

—Klart jeg har lyst til å ta en Phd, men ikke før om noen år. Jeg er ikke modnet for det enda. Jeg har 
for mye faglig grunnkunnskap som jeg vil fordype meg i før jeg graver meg inn i et lite tema. Forskning er for spisst for meg nå. Jeg vil jo bli så god som jeg overhode kan på den grunnleggende kiropraktikken først, avslutter han.  

 

RELATERTE ARTIKLER

En kiropraktor som gir behandling eller tjenester som blir dekket av folketrygden kan etter avtale få refusjon fra HELFO.

I Norge ble kiropraktikk en offentlig godkjent helseprofesjon i 1989. Norske kiropraktorer er autorisert etter lov om helsepersonell (helsepersonelloven) og plikter å etterleve denne i sin klini...

Kiropraktorer har spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Hos kiropraktoren får du stilt din diagnose på grunnlag av sykehistore, klinisk undersøkelse og eventuelle ...