Muskel- og skjelettlidelser er den største årsaken til ikke-dødelige helsetap i Norge

Folkehelseinstituttet har oppdatert kapittelet i Folkehelserapporten som omhandler muskelskjeletthelse. Der taler tallene for seg selv. 

I følge Global Burden of Disease nye tall så er muskel- og skjelettlidelser den aller største enkeltårsaken til ikke-dødelige helsetap i Norge, og den tredje største årsaken til samlet sykdomsbyrde, etter kreft og hjerte- og karsykdommer (GBD 2019 Diseases and Injuries Collaborators, 2020).

Det globale sykdomsbyrdeprosjektet Global Burden of Disease (GBD) gir oversikt over dødelighet og helsetap fra 369 skade- og sykdomstyper etter alder, kjønn og geografi, og over tid, og er en av kildene Folkehelserapporten, som presenterer kunnskap og statistikk om helsetilstanden i Norge. Folkehelserapporten utgies av Folkehelseinstituttet. Kapitlene oppdateres regelmessig og nylig ble kapittelet om muskelskjeletthelse oppdatert med de seneste tall og fakta.  

RELATERTE ARTIKLER

En kiropraktor som gir behandling eller tjenester som blir dekket av folketrygden kan etter avtale få refusjon fra HELFO.

I Norge ble kiropraktikk en offentlig godkjent helseprofesjon i 1989. Norske kiropraktorer er autorisert etter lov om helsepersonell (helsepersonelloven) og plikter å etterleve denne i sin klini...

Kiropraktorer har spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Hos kiropraktoren får du stilt din diagnose på grunnlag av sykehistore, klinisk undersøkelse og eventuelle ...