Midlertidige K5 og K6 takstene forlenges til 1. november

Som følge av Covid-19 utbruddet innførte Helsedirektoratet de midlertidige K5 og K6-takstene for telefon- og videokonsultasjoner for kiropraktorer den 23. mars i år. 

Hensikten med K5 - og K6 takstene var å legge til rette for at kiropraktorer skulle kunne bistå pasientene med råd og veiledning over telefon og video under nedstegningsperioden forbundet med pandemien. Takstene ble derfor etablert som et midlertidig tiltak med varighet til 1. september 2020.  

Takstene ble benyttet under nedstigningen, men også etter at kiropraktorene har kunnet gjenoppta sin praksis i klinikk. På grunn av Covid-19 er det fortsatt pasienter som ikke kan ta turen fysisk til kiropraktor. Kiropraktoren har derfor kunnet gjennomføre konsultasjoner over telefon og video til denne pasientgruppen og dermed imøtekomme pasientens behov på en trygg måte. 

De var opprinnelig ment kun å gjelde frem til 1. september, men Helse- og departementet har nylig besluttet at disse to midlertidige takstene i første omgang forlenges til 1. november 2020. NKF vil fortsette å arbeide for at disse nye telefon- og videotakstene for kiropraktorkonsultasjoner skal bli permanente.

RELATERTE ARTIKLER

En kiropraktor som gir behandling eller tjenester som blir dekket av folketrygden kan etter avtale få refusjon fra HELFO.

I Norge ble kiropraktikk en offentlig godkjent helseprofesjon i 1989. Norske kiropraktorer er autorisert etter lov om helsepersonell (helsepersonelloven) og plikter å etterleve denne i sin klini...

Kiropraktorer har spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Hos kiropraktoren får du stilt din diagnose på grunnlag av sykehistore, klinisk undersøkelse og eventuelle ...