Mens vi venter på forslag til statsbudsjettet

I morgen formiddag, 7. oktober, legger regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2021. Stortingsrepresentant Silje Hjemdal (FrP Hordaland) stilte i forrige uke følgende spørsmål til Forsknings- og høyere utdanningsminister, Henrik Asheim, om hvordan det ligger an med midler til ferdigprosjekteringen av en norsk kiropraktorutdanning ved Universitetet i Bergen.

RELATERTE ARTIKLER

En kiropraktor som gir behandling eller tjenester som blir dekket av folketrygden kan etter avtale få refusjon fra HELFO.

I Norge ble kiropraktikk en offentlig godkjent helseprofesjon i 1989. Norske kiropraktorer er autorisert etter lov om helsepersonell (helsepersonelloven) og plikter å etterleve denne i sin klini...

Kiropraktorer har spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Hos kiropraktoren får du stilt din diagnose på grunnlag av sykehistore, klinisk undersøkelse og eventuelle ...