L-TAKSTER - REGULERING 2020

L-takstene reguleres ikke i 2020

Arbeids- og velferdsdirektoratet regulerer Honorartakst for legeerklæring m.m. (L-takster) hvert år utifra resultat fra forhandlingene om normaltariffen for fastleger og for avtalespesialister. Disse forhandlingene ble i år utsatt grunnet covid-19 pandemien, og ble avsluttet 6. oktober 2020.

Resultatet ble at refusjonstakstene i Normaltariffen videreføres nominelt uendret til neste år.  Som en følge av dette vil heller ikke L-takstene reguleres i år. For utfyllende opplysninger om L-takstene, se www.nav.no

RELATERTE ARTIKLER

En kiropraktor som gir behandling eller tjenester som blir dekket av folketrygden kan etter avtale få refusjon fra HELFO.

I Norge ble kiropraktikk en offentlig godkjent helseprofesjon i 1989. Norske kiropraktorer er autorisert etter lov om helsepersonell (helsepersonelloven) og plikter å etterleve denne i sin klini...

Kiropraktorer har spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Hos kiropraktoren får du stilt din diagnose på grunnlag av sykehistore, klinisk undersøkelse og eventuelle ...