Kiropraktor Håvard Nordås får fast spalte i avisen Agder

Håvard Nordås har innledet samarbeid med avisen Agder. Hver tredje uke skal han i fast spalte ta opp temaer rettet mot fysisk aktivitet og forebygging av helseplager. 

-Hensikten med spalten er å opplyse og informere leseren. I korte trekk vil det dreie seg om å fremheve viktigheten av fysisk aktivitet, slik det er i overenstemmelse med både forskning, myndighetenes folkehelsetiltak og Norsk Kiropraktorforenings eget slagord "Et liv i bevegelse",  sier Nordås i et intervju med avisen.

Saken kan leses i sin helhet på Avisen Agders nettsider (bak betalingsmur)

Håvard, som til daglig jobber ved Flekkefjord og Kvinesdal kiropraktorklinikk, brenner for å formidle viktigheten av fysisk aktivitet uansett alder. 

- Jeg håper at leserne får utbytte, både kunnskapsmessig og praktisk.  Helse og fysisk aktivitet er viktig for alle aldre av livet, som barn, ungdom, voksen og eldre, forteller Nordås i avisen. 

RELATERTE ARTIKLER

En kiropraktor som gir behandling eller tjenester som blir dekket av folketrygden kan etter avtale få refusjon fra HELFO.

I Norge ble kiropraktikk en offentlig godkjent helseprofesjon i 1989. Norske kiropraktorer er autorisert etter lov om helsepersonell (helsepersonelloven) og plikter å etterleve denne i sin klini...

Kiropraktorer har spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Hos kiropraktoren får du stilt din diagnose på grunnlag av sykehistore, klinisk undersøkelse og eventuelle ...