Fysisk og psykisk helse feies under teppet dersom Oslo kommune stenger ned autorisert helsepersonell

Espen Ohren, Styreleder i Norsk Kiropraktorforening

I VG forskutterer Oslo kommune, ved helsebyråd Robert Steen (Ap), en mulig nedstengning av autorisert helsepersonell dersom smittetrykket i hovedstaden ikke går ned med de nye strenge tiltakene. Kommunen ser dermed ut til å sammenlikne autorisert helsepersonell som kiropraktorer, tannleger og fysioterapeuter med blomsterbutikker, negledesignere og frisører. Dette er vanskelig å forstå, sier Espen Ohren, Styreleder i Norsk Kiropraktorforening.

Årsaken bak strenge tiltak under pandemien er i stor grad å forsøke å trykke ned, eller flate ut, smittekurven så ikke trykket på sykehusene blir for stort. Da blir det feil å stenge ned helsepersonell i primærhelsetjenesten som betydelig avlaster sykehusene og andrelinjetjenesten for andre helseutfordringer enn Covid-19, mener Ohren. I tillegg er det ekstremt viktig at andre kritiske samfunnstjenester ikke mister bemanning grunnet andre helseutfordringer enn Korona-smitte. 

Kiropraktorer ivaretar bl.a. over 1/3 av alle pasienter med rygglidelser som oppsøker autorisert helsepersonell i primærhelsetjenesten. Dette holder arbeidsstokken i gang, motvirker sykmeldinger og uførhet og bidrar til bedre psykisk helse. Befolkningen er urolig, fremtiden er uviss, hjemmekontor er hovedregel og smerter og psykisk belastning tårner seg opp. Dette er situasjonen bystyret også må ta inn over seg når de skal vurdere videre tiltak, sier Ohren. 

Folkehelseinstituttet publiserte 11. januar 2021 en oversikt over smitte i forskjellige yrkesgrupper. Der vises det til at autorisert helsepersonell er blant de yrkesgruppene med desidert lavest smittede pr. yrke. En intern undersøkelse blant Kiropraktorforeningens medlemmer viser per i dag at ingen pasienter eller kiropraktorer er smittet under konsultasjoner hos kiropraktor. Yrkesgruppene er pålagt og utøver strenge smittevernrutiner og er også av yrkesgruppene som tester seg hyppigst. Med begrensede smittetilfeller og verdien av disse tjenestene for befolkningen, bør nedstengning av autorisert helsepersonell komme klart lengre ned på listen over foreløpige aktuelle tiltak for å begrense smitte, avslutter Ohren.  

RELATERTE ARTIKLER

En kiropraktor som gir behandling eller tjenester som blir dekket av folketrygden kan etter avtale få refusjon fra HELFO.

I Norge ble kiropraktikk en offentlig godkjent helseprofesjon i 1989. Norske kiropraktorer er autorisert etter lov om helsepersonell (helsepersonelloven) og plikter å etterleve denne i sin klini...

Kiropraktorer har spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Hos kiropraktoren får du stilt din diagnose på grunnlag av sykehistore, klinisk undersøkelse og eventuelle ...