Daniel Vestøl er Årets kiropraktor 2020

Daniel Vestøl (31) er kåret til Årets kiropraktor 2020 og er dermed den yngste kiropraktor noen sinne som mottar denne utmerkelsen.  

Det var en ydmyk og tydelig overrasket Daniel som mottok prisen lørdag ettermiddag. 

-Dette kom veldig uventet. Jeg er helt satt ut. Tusen takk for tilliten, smilte han over skjermen

Daniel har sin 5-årige kiropraktorutdannning fra Australia, ved Murdoch Universitet, hvor han også mottok prisen «student choice award» av Chiropractors’ Association of Australia (WA). Ved siden av kiropraktorstudiet fullførte han på samme tid en bachelorgrad i ernæringsfysiologi. 

Daniel er kanskje ung i kiropraktoryrket, men har allerede vært aktiv i NKF i flere år. Han sitter i dag som leder av Etterutdanningsutvalget (EUU) og som styremedlem i Norske kiropraktorers idretts- og rehabiliterings-organisasjon (KIRO). 

Så etter løsninger i en tid med krise 

Det er foreningens styreleder, Espen Ohren, som har gleden av å utnevne “Årets kiropraktor”, og han hadde følgende begrunnelse for årets tildeling.  

-Årets kiropraktor 2020 har utmerket seg helt spesielt dette året, et år som har vært preget av koronasituasjonen, også for oss kiropraktorer. Da vi ble beordret til å holde klinikkene stengt i mars 2020 meldte mange kiropraktorer seg til dugnad.  Årets kiropraktor meldte seg ikke bare til dugnad, han grep muligheten til å se bredere på en løsning enn sitt eget virke – han inkluderte profesjonen og han inkluderte foreningen.  

-Han organiserte en mulighet for flere kiropraktorer å delta i et dugnadsteam med annet helsepersonell for triasjering av pasienter ved Legevakten i Oslo. En løsning som engasjerte flere medlemmer av foreningen slik at vi, med vår brede helsekunnskap, kom inn i et miljø som tidligere ikke har vært betjent av kiropraktorer. 

-Videre, via god kommunikasjon, ydmykhet og evnen til å gripe sjansene når de byr seg, fikk han kiropraktorer midlertidig ansatt i Legevaktens stab i kritisk helsetjeneste. Dette engasjementet inkluderte flere kiropraktorer som jobbet i team. Prosjektet varte over flere måneder - frem til sommeren for flere av de involverte.  

-I denne satsingen var det mange kiropraktorer som deltok og som også skal takkes, men det var grunnet Daniels visjon, kløkt og engasjement som ga mulighet og innpass for kiropraktorer inn på NYE ARENAER. 

-I dag ønsker jeg derfor å ære denne kiropraktoren spesielt, Årets kiropraktor 2020 – er Daniel Vestøl !

Styreleder Espen Ohren utnevner Daniel Vestøl til Årets kiropraktor 2020

 

 

RELATERTE ARTIKLER

En kiropraktor som gir behandling eller tjenester som blir dekket av folketrygden kan etter avtale få refusjon fra HELFO.

I Norge ble kiropraktikk en offentlig godkjent helseprofesjon i 1989. Norske kiropraktorer er autorisert etter lov om helsepersonell (helsepersonelloven) og plikter å etterleve denne i sin klini...

Kiropraktorer har spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Hos kiropraktoren får du stilt din diagnose på grunnlag av sykehistore, klinisk undersøkelse og eventuelle ...