WFC blant grunnleggerne av global rehabiliteringsallianse

Sammen med 14 internasjonale organisasjoner har World Federation of Chiropractic (WFC) grunnlagt den nye Global Rehabilitation Alliance (GRA). Kiropraktor og epidemiolog, professor Pierre Côté, er valgt inn i styre for den nye alliansen.

GRA er dannet ut fra et initiativ fra Verdens Helseorganisasjon (WHO). Alliansen ble til i kjølvannet av Rehabilitation 2030: A Call To Action, et toppmøte i WHO som ble avholdt i februar 2017. Den formelle lanseringen skjedde under The World Health Assembly i Genève, i mai i år. Samtidig ble kiropraktor og professor i epidemiologi, Pierre Côté, valgt inn i alliansens styre.

GRA har som mål å fremme rehabiliteringstjenester globalt og styrke rehabiliteringsrollen i helsetjenester over hele verden. Alliansen vil også legge til rette for nettverksdannelse mellom eksisterende rehabiliteringsinstitusjoner. I samråd med WHO vil GRA jobbe for bedre kvalitet og tilgjengelighet for rehabiliteringstjenester verden over.  

Ifølge WHO har kun 10% av verdens befolkning tilgang til rehabiliteringstjenester. Det er også estimert at omlag 74% av de totale årene levd med uførhet er forårsaket av sykdommer som kan bedres med bedre rehabiliteringstjenester. WHO mener det er et stort behov for helsepersonell med rehabiliteringskompetanse verden over, spesielt i lavinntektsland.

Les mer om denne saken i en pressemelding på WFCs hjemmesider.   

RELATERTE ARTIKLER

Torsdag 29. september var NKF invitert til høring på Stortinget om meldingen ”Verdier i pasientens helsetjeneste. Melding om prioritering”. Foreningen brukte sin taletid til &...

Forskere ved University of Ontario Institute of Technology er i disse dager i gang med å utvikle et innovativt verktøy som skal kartlegge funksjon og funksjonshemming hos pasienter med sm...

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat datert 20. juni 2016.  Norsk Kiropraktorforening støtter departementets forslag om automatisering av egenandelstak 2 og avv...