Verdens ryggdag 16. oktober

NKF er en offisiell støttespiller for den internasjonale ryggdagen, World Spine Day. Dette er en fin anledning til å sette fokus på muskel- og skjeletthelse.

I fjor lanserte NKF "Straighten Up and Move"-kampanjen i Norge. Kampanjen er et tre minutters ryggprogram som er laget for å fremme blant annet bedre rygghelse og er en av mange fine virkemidler som kan brukes for å fremme Verdens ryggdag.

Følg Straighten Up Norge på Facebook

World Federation of Chiropractic (WFC) har laget en ny hjemmeside for World Spine Day, oppdatert facebooksiden og laget en film vi oppfordrer alle til å spre for å skape oppmerksomhet rundt dagen. I sosiale medier brukes hastaggene #worldspineday #straightenupnorge #straightenupandmove #mybackstory #etlivibevegelse 

Finn tips til å skape oppmerksomhet rundt dagen på World Spine Days hjemmeside.

Følg World Spine Day på Facebook

Se den korte filmen som er laget på YouTube.

RELATERTE ARTIKLER

Dette slås fast i den nye Folkehelserapporten, publisert av Folkehelseinstituttet. Rapporten beskriver status og utviklingstrekk for helsetilstanden i den norske befolkningen.

Årets Helsepolitiske Barometer, den tredje i rekken gjennomført av Kantar TNS, ble lagt fram på et seminar i Filmens Hus i Oslo onsdag 11. april. Svar fra over to tusen respondenter...

Nok en gang blir det slått fast at en dominerende årsak til helsetap i Norge er lidelser i muskler og skjelett. Det viser rapporten «Sykdomsbyrde i Norge 2015», nylig utgitt av...