Verdens ryggdag 16. oktober

NKF er en offisiell støttespiller for den internasjonale ryggdagen, World Spine Day. Dette er en fin anledning til å sette fokus på muskel- og skjeletthelse.

I fjor lanserte NKF "Straighten Up and Move"-kampanjen i Norge. Kampanjen er et tre minutters ryggprogram som er laget for å fremme blant annet bedre rygghelse og er en av mange fine virkemidler som kan brukes for å fremme Verdens ryggdag.

Følg Straighten Up Norge på Facebook

World Federation of Chiropractic (WFC) har laget en ny hjemmeside for World Spine Day, oppdatert facebooksiden og laget en film vi oppfordrer alle til å spre for å skape oppmerksomhet rundt dagen. I sosiale medier brukes hastaggene #worldspineday #straightenupnorge #straightenupandmove #mybackstory #etlivibevegelse 

Finn tips til å skape oppmerksomhet rundt dagen på World Spine Days hjemmeside.

Følg World Spine Day på Facebook

Se den korte filmen som er laget på YouTube.

RELATERTE ARTIKLER

Nok en gang blir det slått fast at en dominerende årsak til helsetap i Norge er lidelser i muskler og skjelett. Det viser rapporten «Sykdomsbyrde i Norge 2015», nylig utgitt av Folkehelseinstituttet. ...

Sundhetsstyrelsen i Danmark har gitt ut Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med kroniske lændrygsmerter. Anbefalingene gir danske kiropraktorer en sentral rolle i det kommunale tilbu...

Et standardisert forløp for pasienter med lumbalt skiveprolaps med rottrykk. Forløpet er fundert på Nasjonale Kliniske Retningslinjer for korsryggsmerter med nerverotsaffeksjon, samt den danske modell...