Søk om fondsmidler

31. mars og 31. oktober er faste frister for å søke fondsmidler fra hhv. Fondet for etter- og videreutdanning og Norske kiropraktorers forskningsfond er.

Fondet for etter- og videreutdanning

Formålet til fondet er å gi støtte til etter- og videreutdanning av autoriserte kiropraktorer. Fondsstyret prioriterer søknader innenfor følgende tre hovedområder:

  • Støtte til organisering, tilrettelegging og utvikling av et faglig kvalitetssikret etterutdanningsprogram for praktiserende kiropraktorer.
  • Støtte til videreutdanning av kiropraktorer og oppbygging av formell akademisk kompetanse (forskningsprosjekter/doktorgradsutdanning eller mastergradsutdanninger) innen relevante fagområder.
  • Støtte til annen etter- og videreutdanning med relevans for profesjonen og kiropraktorers virkeområde.

Søknad skal i utgangspunktet sendes før oppstart av prosjekt/utdanning og kan gjelde for prosjekter/utdanninger som varer inntil 3 år. Fondsstyret kan bevilge midler for inneværende år og samtidig fatte vedtak for påfølgende år. Utbetaling forutsetter tilfredsstillende rapportering og gjennomføring, som beskrives nærmere i kontrakten som inngås mellom NKF og kandidaten.

Utfylt skjema og vedlegg sendes til kontorleder Anne Bjerke, epost anne@kiropraktikk.no

Norske kiropraktorers forskningsfond

Formålet til fondet er å fremme kiropraktikk som fag. Spesielt vitenskapelig forsknings- og utredningsaktivitet, deltakelse på forskningsbaserte konferanser og støtte til utdannings- og forskningsopphold for kiropraktorer. Midlene kan brukes til forskning som kiropraktorer selv driver eller støtte forskning innen nerve-, muskel- og skjelettsystemet (NMS).

Fondet henvender seg særlig til prosjekter som ikke er innenfor formålet til Fondet for etter- og videreutdanning for kiropraktorer eller Forskningsstiftelsen Et liv i bevegelse www.elibforskning.no 

Søknad skal sendes før prosjektstart og kan gjelde flerårige prosjekter. Det kan også gis støtte til prosjektplanlegging og utarbeidelse av protokoll.

Fondsstyret bevilger midler for inneværende år og midler kan settes av til flerårige prosjekter gjennom årlige utbetalinger. Utbetalingene forutsetter tilfredsstillende rapportering.

Utfylt skjema og vedlegg sendes til kontorleder Anne Bjerke, epost anne@kiropraktikk.no

Har du spørsmål om søknad og tildeling? Kontakt Ane Bjerke, kontorleder, på epost anne@kiropraktikk.no eller telefon 23 10 64 95.

RELATERTE ARTIKLER

Torsdag 29. september var NKF invitert til høring på Stortinget om meldingen ”Verdier i pasientens helsetjeneste. Melding om prioritering”. Foreningen brukte sin taletid til &...

Forskere ved University of Ontario Institute of Technology er i disse dager i gang med å utvikle et innovativt verktøy som skal kartlegge funksjon og funksjonshemming hos pasienter med sm...

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat datert 20. juni 2016.  Norsk Kiropraktorforening støtter departementets forslag om automatisering av egenandelstak 2 og avv...