Oppdatert versjon av Normen er klar

Versjon 5.3 av Normen publiseres nå slik at sektoren kan gjøre seg kjent med innholdet, men dokumentet trer i kraft som gjeldende versjon av Normen først ved ikrafttredelse av ny personopplysningslov, skriver Direktoratet for E-helse på sine nettsider

EUs personvernforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 implementeres i Norge som lov ved ny personopplysningslov i 2018. Dette fører også til enkelte endringer og tilpasninger i helselovgivningen. Det pågår et tilpasnings- og utviklingsarbeid av Normen. Formålet er å sikre at Normens krav er i overenstemmelse med nytt lovverk, utvide Normens område til å omfatte mer personvern og å oppdatere Normen med nye krav tilpasset den teknologiske utviklingen. 

Versjon 5.3 av Normen er første steg i dette tilpasnings- og utviklingsarbeidet. I denne versjonen har Normen fått ny struktur, den er gjennomgått for å sikre at det ikke er motstrid mellom Normen og nytt lovverk og enkelte artikler fra forordningen er innarbeidet.

Fremover vil Normen oppdatere veiledere, maler og faktaark i henhold til de nye GDPR-reglene. Blant annet er det varslet en veileder for små og mellomstore bedrifter som vil være særskilt aktuell for kiropraktorer. NKF vil informere om den nye veilederen når denne foreligger.

 

Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgstjenesten v5.3 (pdf)

RELATERTE ARTIKLER

Torsdag 29. september var NKF invitert til høring på Stortinget om meldingen ”Verdier i pasientens helsetjeneste. Melding om prioritering”. Foreningen brukte sin taletid til &...

Forskere ved University of Ontario Institute of Technology er i disse dager i gang med å utvikle et innovativt verktøy som skal kartlegge funksjon og funksjonshemming hos pasienter med sm...

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat datert 20. juni 2016.  Norsk Kiropraktorforening støtter departementets forslag om automatisering av egenandelstak 2 og avv...