Nye godkjenningskrav til røntgenundersøkelser

Illustrasjon: Colourbox.com

Ny strålevernforskrift fra 1. januar 2017 pålegger godkjenningsplikt for kiropraktorer som utfører radiologiske undersøkelser.

Ifølge Statens strålevern er en rekke av bestemmelsene i forskriften endret med formål å forenkle regelverket. Endringene skal blant annet gjøre det enklere å forstå hvilke krav som stilles til hvem og hva som skal til for å oppfylle kravene. I tillegg blir det nå enklere for Statens strålevern å føre tilsyn.

Godkjenningsplikt for kiropraktorer

En viktig konsekvens av forskriftsendringen er at kiropraktorer som utfører radiologiske undersøkelser nå er underlagt godkjenningsplikt. Godkjenningsplikten erstatter den tidligere meldeplikten, og innebærer at kiropraktorer nå må innhente godkjenning fra Statens strålevern dersom de vil fortsette å ta røntgenbilder.

I et intervju med Dagens Medisin hevder fagdirektør i Statens strålevern, Eva G. Friberg, at hensikten med endringer er å sikre at radiologiske tjenester utføres forsvarlig og i henhold til strålevernsregelverket.

Kiropraktorer som skal søke om godkjenning kan laste ned egen søknad på Statens strålevern sine nettsider. Statens strålevern ønsker imidlertid å utforme en ny og forenklet søknad for kiropraktorer, som vil være klar om kort tid. NKF vil informere sine medlemmer når denne foreligger.    

Tydeligere krav til henvisninger     

Forskriftsendringen innebærer også krav om mer presise røntgenhenvisninger.

– Det er nå presisert at henvisningen skal baseres på en klinisk vurdering og inneholde tilstrekkelig informasjon til å vurdere undersøkelsens berettigelse. Dette har tidligere vært et indirekte krav, men blir nå tydeliggjort, sier Friberg til Dagens Medisin.   

I forskriften understrekes det at virksomheten skal sørge for at medisinsk strålebruk på pasienter eller symptomfrie personer, kun foretas etter henvisning fra helsepersonell med ansvar for og kompetanse til å følge opp disse. Henvisningen skal bygge på en klinisk vurdering av pasienten og inneholde tilstrekkelig informasjon slik at ansvarlig helsepersonell, kan vurdere undersøkelsens og behandlingens berettigelse.

Videre presiseres det at virksomheten skal sørge for at undersøkelser og behandlinger er vurdert berettiget mot faglige retningslinjer, standardisert utredningsløp og/eller henvisningskriterier. For kiropraktorer vil Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel og skjelettlidelser være særlig aktuell.

RELATERTE ARTIKLER

Torsdag 29. september var NKF invitert til høring på Stortinget om meldingen ”Verdier i pasientens helsetjeneste. Melding om prioritering”. Foreningen brukte sin taletid til å løfte fram de enorme sam...

Forskere ved University of Ontario Institute of Technology er i disse dager i gang med å utvikle et innovativt verktøy som skal kartlegge funksjon og funksjonshemming hos pasienter med smerter i korsr...

50 nye kiropraktorer har gått ut i turnustjeneste i år, og de aller fleste startet nå etter sommeren. Med studietilbud kun i utlandet er det uvant for de ferske kiropraktorene å snakke norsk.