Norsk Kiropraktor blir forsker ved Karolinska institutet i Stockholm

Foto: Stavanger idrettsklinikk

Kiropraktor Anders Galaaen Bakken flytter fra Stavanger til Sverige for å utrede autonom respons etter manipulasjonsbehandling av ryggraden og dens effekt på smertefølelse.

Det er en ydmyk og glad Anders som i disse dager forbereder seg på flytting. Allerede andre uken i januar tar han fatt på sin nye tilværelse som forsker.  
- Det tok litt tid før det gikk opp for meg. Jeg ble rett og slett veldig overrasket da jeg fikk beskjeden om at jeg fikk stillingen for jeg regnet med at de ville gå for en med litt flere år på baken enn det jeg har. Men de så noen andre kvaliteter i meg som de mente ville passe inn i deres team og det er jo veldig hyggelig.
Institutet for mijömedicin ved Karolinska institutet i Stockholm bedriver avansert forskning innen miljø- og yrkesmedisin, toxikologi, fysiologi, epidemiologi og bio-statistikk med fokus på å kartlegge hvordan miljø- og livsstilsfaktorer påvirker vår helse. Anders blir en del av et serdeles velrenommert forskerteam når han på nyåret startet på sitt prosjekt der.

-Ved siden av stillingen på instituttet skal jeg jobbe to dager i uken på en klinikk i Stockholm. Å bevare nærheten til faget var heldigvis like viktig for dem som for meg. Jeg kunne ikke tenke meg å kun jobbe med forskning, jeg trives for godt med det jeg gjør. Kombinasjonen er ideell, jeg får fortsette med det jeg brenner for samtidig som jeg får utvikle meg videre - det er en gavepakke! 

Kort om forskerprosjektet

Den rådende teorien om langvarig muskel og skjelettsmerte er den bio-psyko-sosiale teorien, om at flere faktorer sammen påvirker pasientens utvikling av og tilpasning til smerten.
Manuell behandling (SMT) er en av de metodene som vist seg effektive ved rygg- og nakkesmerter, hvilket er de helt klart største kategoriene blant smertetilstander fra bevegelsesapparatet.
Nyere forskning peker på at SMT har en lokal og regional neurologisk effekt på smerte, og hypotesen er at effektene kan forklares av responser i det autonome nervesystemet.
Studiene har som mål å øke forståelsen for behandlingen dens virkning og videre lede til informerte beslutninger om behandling og behandlingsfrekvens, samt lede til kunnskap som kan forklare hvorfor visse individer utvikler langvarig smerte som er behandlingsresistent.
Om resultatene viser at manuell behandling har en effekt gjennom regulering/normalisering av balansen i det autonome nervesystemet, bidrar dette til helt nye forklaringsmodeller, skriver Institutet for mijömedicin ved Karolinska institutet i Stockholm om prosjektet på sine nettsider.

RELATERTE ARTIKLER

Forskere ved University of Ontario Institute of Technology er i disse dager i gang med å utvikle et innovativt verktøy som skal kartlegge funksjon og funksjonshemming hos pasienter med sm...

31. mars og 31. oktober er faste frister for å søke fondsmidler fra hhv. Fondet for etter- og videreutdanning og Norske kiropraktorers forskningsfond er.

En kiropraktor som gir behandling eller tjenester som blir dekket av folketrygden kan etter avtale få refusjon fra HELFO.