Masterstudie i diagnostisk ultralyd, oppstart 2018

Servicekontoret til Norsk Kiropraktorforening har inngått samarbeidsavtale med AECC University College og sammen tilbys det utdanning i diagnostisk ultralyd (muskel-skjelett) med oppstart i oktober 2018. Dette er tredje gang utdannelsen tilbys.

Studiet er et 3-årig samlingsbasert deltidsstudie med fire til fem samlinger i året. Det blir veiledning i grupper med godkjent veileder, skriftlige innleveringer på engelsk og praktiske eksamener med pasienter. All undervisning med personell fra AECC vil foregå i Norge og med engelsk som undervisningsspråk. Det vil bli gitt adgang til AECCs bibliotek og elektronisk tilgang til forskningslitteratur.

Opptak

Studiet er åpent for NKF-medlemmer, men denne gangen vil vi i tillegg tilby noen plasser til leger og fysioterapeuter. Vi ser fram til en fruktbar dialog og samarbeide rundt felles faglige interesser og utfordringer på tvers av profesjoner.

Det første året leder til tittelen Pg Cert (60 credits), det andre året Pg Dip (60 credits), det tredje året MSc ved innlevert og godkjent masteroppgave. Man trenger nødvendigvis ikke binde seg for å ta mastergrad og kan avslutte med en av de andre gradene om ønskelig. Vi er imidlertid avhengig å ha minimum 12 deltagere pr. år for at undervisningen skal foregå i Norge. Det er selvfølgelig ønskelig at flest mulig kjører løpet ut.

Søkere som ikke har utdanning fra et engelskspråklig land må regne med å ta språktest, IELTS (Academic). Denne må være bestått innen studiestart i oktober. Spørsmål om eventuelt fritak tas opp med AECC. For IELTS eksamenssted og tidspunkt, se Folkeuniversitetets nettsider.

Hold av høsten

Datoer er pr. i dag ikke fastsatt, men det vil bli en travel høst 2018 med samlinger i oktober, november og desember der lærekrefter fra England kommer. I løpet av vinteren og våren vil det også bli en til to samlinger, da med egne krefter og eventuelt eksterne norske ressurspersoner. Samlingene vil bli i Oslo-området og med grei tilgang med tog og fly.  

Norske Kiropraktorers Servicekontor (NKS) vil tilrettelegge for at studentene får tildelt godkjent veileder, men dette kan by på utfordringer med tanke på norsk vidstrakt geografi.  Derfor må man være forberedt på noe pendling og kanskje tilpassede veiledersamlinger i smågrupper på helgebasis. 

Kostnader

AECC: Skolepenger (tuition fee) til AECC for 2018/19 er 2994 pund (ca. kr. 32.000). Ved innbetaling i sin helhet innen 31. oktober gis det rabatt, og beløpet blir da 2851 pund (ca. kr. 30.500). Kiropraktorer kan søke Fond for etter- og videreutdanning av kiropraktorer om støtte. Dette har tidligere blitt innvilget i en størrelsesorden i nærhet av tuition fee. En forutsetning for støtte er at man fullfører mastergraden.

NKS: En avgift på kr. 30.000 betales til NKS årlig og vil dekke alle omkostninger ved leie av kurslokaler, bevertning, veiledere på kurs og veiledergrupper, eventuelle ekstra foredragsholdere, eksamen og administrasjon. Deltagerne må selv bekoste reise og opphold i forbindelse med samlinger og gruppearbeid.

Påmelding

Offisiell frist for påmelding er 31. juli, men vi har fått til en avtale med AECC om å kunne forskyve denne noe utover i august grunnet norsk ferieavvikling.Pga sommerferieavvikling på servicekontoret, kan påmelding sendes til oystein@vansjoklinikken.no. Fra august kan påmelding også sendes til post@kiropraktikk.no.

Servicekontoret koordinerer i første omgang påmeldinger på vegne av AECC. Studentene vil ved en senere oppgitt dato også måtte sende påmelding og søknad elektronisk til AECC, som har endelig myndighet til å avgjøre om søkeren er kvalifisert og kan tas opp på studiet.

Invitasjon til andre helseprofesjoner vil bli sendt ut sist i juli. Vi har fått indikasjoner på en del ekstern interesse, så derfor ikke nøl med å ta kontakt med Servicekontoret og meld deg på relativt hurtig!

Begrenset antall plasser

Minimum 12 studenter må være påmeldt pr. år for å kunne gjennomføre studiet i Norge. Et øvre tak er satt til 16 studenter, men dersom det er stor pågang og praktisk mulig kan vi kanskje strekke det til 20 deltagere.  Inntil videre er det prinsippet «førstemann til mølla» som gjelder.

Ultralydmaskin

Det er en forutsetning at man har tilgang til ultralydsmaskin med akseptabel kvalitet og selvfølgelig pasienter. Ultralydsmiljøet i NKF har helt fra starten av samarbeidet med Intermedical A/S som forhandler Samsung ultralydsmaskiner. I forbindelse med oppstart av denne runden masterutdanning har man forhandlet fram et særdeles bra tilbud på to gode maskinmodeller, se eget vedlegg med pristilbud. Tilbudet har varighet ut august. Deltagerne står imidlertid selvfølgelig fritt til å anskaffe annen maskintype. Interessegruppen for ultralyd har for øvrig utarbeidet et dokument med betraktninger rundt valg av maskinvare, se vedlegget "Kjøp av ultralydmaskin". 

Kontaktpersonene nevnt sist i dokumentet vil være behjelpelige med å formidle salg av brukte maskiner med grei kvalitet for de som ønsker det.

For ytterligere informasjon

Kontakt: 
Leder av interessegruppen for ultralyd, Øystein Nordgaard: oystein@vansjoklinikken.no  tlf: 97 07 98 06 
Koordinator, Arndt Grønstvedt: arndt@live.no  tlf: 90 12 31 02

RELATERTE ARTIKLER

Torsdag 29. september var NKF invitert til høring på Stortinget om meldingen ”Verdier i pasientens helsetjeneste. Melding om prioritering”. Foreningen brukte sin taletid til &...

Forskere ved University of Ontario Institute of Technology er i disse dager i gang med å utvikle et innovativt verktøy som skal kartlegge funksjon og funksjonshemming hos pasienter med sm...

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat datert 20. juni 2016.  Norsk Kiropraktorforening støtter departementets forslag om automatisering av egenandelstak 2 og avv...