MYSOFT AS DØMT FOR FORSETTELIG KONTRAKTSBRUDD

Foto: colourbox.xom

Programvareleverandøren Mysoft AS er dømt i lagmannsretten til å betale erstatning til Norske Kiropraktorers Servicekontor (NKS) for kontraktsbrudd, samt dekke alle saksomkostninger.

- Det har vært en lang og krevende prosess som har berørt både våre medlemmer og ansatte i lang tid, og det er derfor en stor lettelse å endelig kunne legge denne saken bak oss, sier styreleder i NKS Jakob Lothe.

Det var i 2015 at NKF så seg nødt til å gå rettens vei mot programvareleverandøren Mysoft AS. Tvisten omhandlet leveransen av en integrert dataløsning for medlemsadministrasjon, regnskap og nettsider, som skulle ha vært på plass i 2013, men som aldri ble en realitet.
Saken kom for første gang opp for Oslo Tingrett i 2016 og Mysoft ble da dømt til å betale Kiropraktorforeningens servicekontor full erstatning og saksomkostninger. Mysoft valgte imidlertid å anke saken til Borgarting lagmannsrett. Ankesaken kom opp i Lagmannsretten senhøsten 2017.
Fredag 15. desember 2017 kom meldingen om at NKS fikk medhold på alle punkter og skal ha full erstatning som følge av Mysofts mislighold. 
I tiden etter at kjennelsen ble rettskraftig er både erstatning og saksomkostninger innfridd og saken anses for avsluttet av alle parter.

Selskapet var kjent med situasjonen

I dommen, som er enstemmig, heter det blant annet: «Lagmannsretten finner det klart at Mysofts kontraktsbrudd var forsettlig. Selskapet var kjent med situasjonen og valgte bevisst ikke å ferdigstille hjemmesiden eller rette de feil som var påpekt av NKS ved kjerneløsningen.»

Lagmannsrettens domskjennelse kan i sin helhet lastes ned her:https://lovdata.no/dokument/LBSIV/avgjorelse/lb-2016-136511-2

RELATERTE ARTIKLER

Torsdag 29. september var NKF invitert til høring på Stortinget om meldingen ”Verdier i pasientens helsetjeneste. Melding om prioritering”. Foreningen brukte sin taletid til &...

Forskere ved University of Ontario Institute of Technology er i disse dager i gang med å utvikle et innovativt verktøy som skal kartlegge funksjon og funksjonshemming hos pasienter med sm...

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat datert 20. juni 2016.  Norsk Kiropraktorforening støtter departementets forslag om automatisering av egenandelstak 2 og avv...