Lansering av Gjør kloke valg

Torsdag 13. september lanserte Legeforeningen kampanjen Gjør kloke valg, på Lovisenberg sykehus i Oslo. Under parolen ”mer behandling er ikke nødvendigvis bedre behandling” var foredragsholdere med ulik bakgrunn invitert til å dele sine perspektiver på ulike problemstillinger knyttet til overforbruk av helsetjenester.  

Kampanjen, som springer ut av det amerikanske Choosing Wisely, er rettet mot å forhindre overbehandling og -diagnostikk ved å oppmuntre klinikere og pasienter til å velge trygge og gode helsetjenester.

Som talsperson for kampanjen, overlege og forsker Kjetil Stordal, understreket finnes det i dag betydelig variasjon i tjenesten som ikke kan forklares av sykdomsforhold i befolkningen. I tillegg mener så mange som 9 av 10 leger at overbehandling forekommer.

Kampanjen baserer seg på at de omlag 20 medisinske fagforeningene, sammen med blant andre Norsk kiropraktorforening, Tannlegeforeningen og Fysioterapeutforbundet, utarbeider 5 fagspesifikke anbefalinger som skal tjene til kampanjens formål. Disse vil legges ut og promoteres på kampanjens egen nettside.     

Marit Hermansen, president i Legeforeningen, understreket at dette på ingen måte skal være en pekefinger eller et sparetiltak, men en invitasjon til samarbeid og samvalg med pasienten.

Norsk kiropraktorforening ble tidligere i høst invitert til å være med på kampanjen. Foreningen har satt sammen en arbeidsgruppe som i tiden fremover skal utarbeide anbefalinger som vil være spesifikke for kiropraktorer. Gruppen ledes av styremedlem Mette Wangberg Storhaug og fagkonsulent ved Servicekontoret, Joachim Tansemb Andersen.   

 

RELATERTE ARTIKLER

Torsdag 29. september var NKF invitert til høring på Stortinget om meldingen ”Verdier i pasientens helsetjeneste. Melding om prioritering”. Foreningen brukte sin taletid til &...

Forskere ved University of Ontario Institute of Technology er i disse dager i gang med å utvikle et innovativt verktøy som skal kartlegge funksjon og funksjonshemming hos pasienter med sm...

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat datert 20. juni 2016.  Norsk Kiropraktorforening støtter departementets forslag om automatisering av egenandelstak 2 og avv...