Kunnskapsministeren tar grep i utdanningssaken

Stortinget har ved gjentatte anledninger etterlyst fremdrift i utdanningssaken, senest ved et skriftlig spørsmål fra Iselin Nybø (V) forrige uke.

I sitt svar til representanten Nybø bekrefter kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen overfor Stortinget at departementet har tatt nye grep slik at utdanningen kan etableres innenfor en tidshorisont på 2-3 år.

Etter at Stortinget i 2013 enstemmig vedtok å etablere kiropraktorutdanning i Norge har det vært lite fremgang i saken. Universitetet i Oslo var lenge eneste kandidat til å etablere utdanningen, men i år har Universitetet i Bergen pånytt vist engasjement.

 - Det er veldig positivt at det endelig kommer tydelige og håndfaste signaler fra Røe Isaksen om at departementet tar ansvar for å etablere kiropraktorutdanning i nær fremtid ved et medisinsk fakultet. Spørsmålet er ikke lenger om og når, men hvor: Oslo eller Bergen? – uttaler leder av NKF, Jakob Lothe.

Kunnskapsdepartementet har gitt universitetene i Oslo og Bergen frist til i høst med å komme med oppdaterte kostnadsoverslag inn til Regjeringens budsjettprosesser.

 - Uavhengig av om utdanningen blir lagt til Bergen eller Oslo vil dette bety et stort løft for hele muskelskjelettfeltet. Muskel- og skjelettlidelser er vårt dyreste helseproblem og største årsak til uførhet i Norge. På dette området trenger vi mye mer kunnskap og høykompetent helsepersonell for å møte samfunnsutfordringene fremover, avslutter Lothe.

RELATERTE ARTIKLER

Torsdag 29. september var NKF invitert til høring på Stortinget om meldingen ”Verdier i pasientens helsetjeneste. Melding om prioritering”. Foreningen brukte sin taletid til å løfte fram de enorme sam...

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat datert 20. juni 2016.  Norsk Kiropraktorforening støtter departementets forslag om automatisering av egenandelstak 2 og avvikling av sykdomsli...

31. mars og 31. oktober er faste frister for å søke fondsmidler fra hhv. Fondet for etter- og videreutdanning og Norske kiropraktorers forskningsfond er.