Kiropraktorene satser over 25 millioner på forskning de neste fem årene

Fondsstyret fra høyre: sekretær Anne Bjerke, Eli Magnesen, Jakob Lothe, Morten Bøgseth, Philip Wilkens og Eva Denison

- Dette er en stor drøm som vi har jobbet med i mange år som nå endelig ser dagens lys, sier styreleder i ELIB, Eli Magnesen. Fond for etter- og videreutdanning av kiropraktorer innvilget tirsdag en rammebevilgning på kr. 13 500 000,- i perioden 2018-2022 til opprettelse og drift av et fremtidig forskningssenter. - Nå går vi virkelige spennende tider i møte frem mot opprettelsen av senteret, ansettelser av forskere og utvikling av spennende forskning i dialog med klinikerne, fortsetter Magnesen.

Et samlet fondsstyre innvilget i tillegg til rammebevilgningen i første omgang 5 millioner i prosjektmidler for de neste to årene. For hele perioden regner en derfor med at forskningssatsningen vil kreve 25-30 millioner i bidrag fra fondet. 

- Landsmøtevedtaket gjorde denne etterlengtede satsningen mulig, sier NKF-leder Jakob Lothe. - Nå samler vi kreftene, tar samfunnsansvar og setter full fart i arbeidet fremover på forskningsområdet. I tillegg vil satsingen på dette miljøet være et viktig bidrag fra profesjonen til å bygge opp en fremtidig nasjonal utdanning.

Lothe takker medlemmene for stor dugnadsånd og fremsynthet ved å gi sentralstyret fullmakt til å gå i dialog med departementet sist høst om reduksjon av refusjonssatsene mot en tilsvarende økning av fondsinntektene. Resultatet ble en forskriftsendring hvor statens tilskudd til fondet økte fra 1,5% til 5% av samlede refusjonsutbetalinger.
 
Stiftelsen Et Liv i Bevegelse (ELIB) skal bruke midlene til å etablere et senter for fagutvikling med fokus på forskning, formidling og implementering. Senterets oppgaver skal bl.a. være å være pådriver og koordinator for forskningsaktiviteten i Norge, initiere og stimulere til forskningsprosjekter, opprette samspill med klinikere og veilede forskningsprosjekter.  
 
Fondsstyret vedtok også en strategisk plan for tildelinger, som bl.a. beskriver at fondet «ønsker gjennom sine tildelinger å stimulere til utvikling og oppbygging av miljø for forskning og kunnskapsutvikling innen profesjonen» og at fondsstyret «vil prioritere søknader som bidrar til å tette kunnskapshull og som kan implementeres i klinikk». 

Satsingen kommer som en følge av at fondsinntektene fra og med i år har blitt tredoblet, se egen artikkel Mer til forskning.

RELATERTE ARTIKLER

Forskere ved University of Ontario Institute of Technology er i disse dager i gang med å utvikle et innovativt verktøy som skal kartlegge funksjon og funksjonshemming hos pasienter med sm...

31. mars og 31. oktober er faste frister for å søke fondsmidler fra hhv. Fondet for etter- og videreutdanning og Norske kiropraktorers forskningsfond er.

Hva er kiropraktikk?Kiropraktikk er en offentlig autorisert helseprofesjon som befatter seg med diagnostikk, behandling og forebygging av skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet. Beh...