Kiropraktorene satser over 25 millioner på forskning de neste fem årene

Fondsstyret fra høyre: sekretær Anne Bjerke, Eli Magnesen, Jakob Lothe, Morten Bøgseth, Philip Wilkens og Eva Denison

- Dette er en stor drøm som vi har jobbet med i mange år som nå endelig ser dagens lys, sier styreleder i ELIB, Eli Magnesen. Fond for etter- og videreutdanning av kiropraktorer innvilget tirsdag en rammebevilgning på kr. 13 500 000,- i perioden 2018-2022 til opprettelse og drift av et fremtidig forskningssenter. - Nå går vi virkelige spennende tider i møte frem mot opprettelsen av senteret, ansettelser av forskere og utvikling av spennende forskning i dialog med klinikerne, fortsetter Magnesen.

Et samlet fondsstyre innvilget i tillegg til rammebevilgningen i første omgang 5 millioner i prosjektmidler for de neste to årene. For hele perioden regner en derfor med at forskningssatsningen vil kreve 25-30 millioner i bidrag fra fondet. 

- Landsmøtevedtaket gjorde denne etterlengtede satsningen mulig, sier NKF-leder Jakob Lothe. - Nå samler vi kreftene, tar samfunnsansvar og setter full fart i arbeidet fremover på forskningsområdet. I tillegg vil satsingen på dette miljøet være et viktig bidrag fra profesjonen til å bygge opp en fremtidig nasjonal utdanning.

Lothe takker medlemmene for stor dugnadsånd og fremsynthet ved å gi sentralstyret fullmakt til å gå i dialog med departementet sist høst om reduksjon av refusjonssatsene mot en tilsvarende økning av fondsinntektene. Resultatet ble en forskriftsendring hvor statens tilskudd til fondet økte fra 1,5% til 5% av samlede refusjonsutbetalinger.
 
Stiftelsen Et Liv i Bevegelse (ELIB) skal bruke midlene til å etablere et senter for fagutvikling med fokus på forskning, formidling og implementering. Senterets oppgaver skal bl.a. være å være pådriver og koordinator for forskningsaktiviteten i Norge, initiere og stimulere til forskningsprosjekter, opprette samspill med klinikere og veilede forskningsprosjekter.  
 
Fondsstyret vedtok også en strategisk plan for tildelinger, som bl.a. beskriver at fondet «ønsker gjennom sine tildelinger å stimulere til utvikling og oppbygging av miljø for forskning og kunnskapsutvikling innen profesjonen» og at fondsstyret «vil prioritere søknader som bidrar til å tette kunnskapshull og som kan implementeres i klinikk». 

Satsingen kommer som en følge av at fondsinntektene fra og med i år har blitt tredoblet, se egen artikkel Mer til forskning.

RELATERTE ARTIKLER

Forskere ved University of Ontario Institute of Technology er i disse dager i gang med å utvikle et innovativt verktøy som skal kartlegge funksjon og funksjonshemming hos pasienter med smerter i korsr...

31. mars og 31. oktober er faste frister for å søke fondsmidler fra hhv. Fondet for etter- og videreutdanning og Norske kiropraktorers forskningsfond er.

Landsmøtet er like om hjørnet. Den 29. oktober legger Sentralstyret frem den mest offensive handlingsplanen noen sinne. Foreningen har vokst seg stor og sterk, og leder Jakob Lothe gleder seg til å pr...