Iben Axen ansatt som ELIBs første forskningsleder!

F.h. Eli Magnesen, Iben Axen og Jakob Lothe. Foto: NKF

Iben Axen er fra 1. april ansatt som forskningsleder i kiropraktorenes Forskningsstiftelsen ”Et liv i bevegelse” (ELIB) som ble etablert av NKF i 2011. 

Axen er ansatt i 70 % stilling i Norge samtidig som hun fortsetter i sin dosent-stilling ved Karolinska Institutet (KI) i Stockholm på 30 %-basis. Der veileder hun for tiden en norsk ph.d-kandidat. Iben er født i Danmark, vokst opp i Norge og etter kiropraktorstudier i England jobbet i Stockholm hvor hun tok sin PhD i 2011 og har siden vært aktiv forsker med en imponerende CV. 

Styreleder Eli Magnesen i ELIB er henrykt over ansettelsen:
- Vi er veldig fornøyde med å få Iben med på laget i arbeidet med å bygge opp forskningsaktiviteten i Norge. Jeg har stor tro på at vi nå skal få mer fart på sakene. Vi har utarbeidet en strategi som legger større vekt på kontakt med klinikerene både i forbindelse med forskningsprosjektene og også formidling og implementering skal få et større fokus.

Det er også styreleder i NKF Jakob Lothe:
- Ansettelsen av Iben representerer nok en viktig milepæl for profesjonen i Norge. Vi er svært glade for nå å kunne hente ”hjem” en av de aller fremste forskerne innen Norden på vårt område med de beste forutsetninger for å lede forskningsatsningen vår fremover. 

Og den nyansatte forskningslederen ser selv frem til å ta fatt på den viktige jobben:
- Jeg gleder meg enormt til å komme i gang med arbeidet. Dette er en unik sjanse til å få være med å styrke kiropraktikken både i Norge men også i Norden.  Først skal jeg gjøre meg kjent med forskerne dere har her i Norge og så skal de strategiske målene konkretiseres og settes ut i livet, sier Axen. 

En av de første tingene Iben vil ta tak i er å sette seg inn i de prosjektene som er i gang og bli kjent med de som allerede er involvert i forskning i Norge.  Målet er å få til en koordinering og se hvordan de pågående prosjektene kan lede videre til nye prosjekter.  Det overordnede målet er å bygge et sterkt forskningssenter som kan bli ledende innenfor forskning av muskelskjelett-lidelser og være et tydelig faglig senter for kiropraktikken i Norge.  

Lenke til ELIBS nettside: elibforskning.no

RELATERTE ARTIKLER

Torsdag 29. september var NKF invitert til høring på Stortinget om meldingen ”Verdier i pasientens helsetjeneste. Melding om prioritering”. Foreningen brukte sin taletid til &...

Forskere ved University of Ontario Institute of Technology er i disse dager i gang med å utvikle et innovativt verktøy som skal kartlegge funksjon og funksjonshemming hos pasienter med sm...

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat datert 20. juni 2016.  Norsk Kiropraktorforening støtter departementets forslag om automatisering av egenandelstak 2 og avv...