Eva Denison oppnevnt som ny representant fra staten i fondsstyret!

Eva Denison

I et brev av 28. juni 2017 oppnevner Helse- og omsorgsdepartementet Eva Marie-Louise Denison til ny representant i styret for Fondet for etter- og videreutdanning.

Denison arbeider til daglig som seniorforsker ved Seksjon for forebyggende, helsefremmende og organisatoriske tiltak, ved Kunnskapssenteret. Hun er utdannet fysioterapeut og har tidligere jobbet som førsteamanuensis ved Uppsala Universitet og Mälardalens högskola, i Sverige.

Les mer om Eva Denison på Kunnskapssenterets nettsider.  

RELATERTE ARTIKLER

Torsdag 29. september var NKF invitert til høring på Stortinget om meldingen ”Verdier i pasientens helsetjeneste. Melding om prioritering”. Foreningen brukte sin taletid til å løfte fram de enorme sam...

Forskere ved University of Ontario Institute of Technology er i disse dager i gang med å utvikle et innovativt verktøy som skal kartlegge funksjon og funksjonshemming hos pasienter med smerter i korsr...

50 nye kiropraktorer har gått ut i turnustjeneste i år, og de aller fleste startet nå etter sommeren. Med studietilbud kun i utlandet er det uvant for de ferske kiropraktorene å snakke norsk.