Europeisk støtte til kunnskapsbasert utdannelse

Foto: Espen Ohren

Den Europeiske Kiropraktorunionen (ECU) ga under forrige helgs General Council Meeting i Helsinki, støtte til et nytt posisjonsdokument om kiropraktorutdannelse. Forslaget, som ble lansert av Norge og Danmark, definerer en felles retning for kiropraktorutdannelsene, basert på evidens og integrering i det etablerte helsevesenet.

Møtet i Helsinki fant sted i forbindelse med den finske kiropraktorforeningens 40-årsjubileum. Norsk kiropraktorforening var representert ved leder, nestleder og generalsekretær.

Under møtet ble det diskutert en rekke utdannelsespolitiske spørsmål. Blant annet ble det av Norge og Danmark foreslått å støtte opp om et nyere posisjonsdokument om kiropraktorutdannelse. Dokumentet det er snakk om heter Clinical and Professional Chiropractic Education: a Position Statement, og er utarbeidet av den danske og to engelske utdannelser, basert på erklæringer fra World Federation of Chiropractics utdannelseskongress i 2014.

Dokumentet definerer en felles retning for kiropraktorutdannelse basert på evidens, den biopsykososiale modellen, pasientorientert behandling og tverrfaglig samarbeid med andre helseprofesjoner. I tillegg innebærer det en tilslutning til WHOs vaksineprogram og en avstandstagen fra en vitalistisk forståelse av subluksasjon som årsak til sykdom.

Forslaget ble vedtatt mot kun to stemmer (Irland og Spania). Ti utdanningsinstitusjoner i Europa, Australia, Asia og Afrika har foreløpig gitt sin tilslutning til dokumentet som nå er formelt godkjent av ECU.  
Les dokumentet her: 

RELATERTE ARTIKLER

Torsdag 29. september var NKF invitert til høring på Stortinget om meldingen ”Verdier i pasientens helsetjeneste. Melding om prioritering”. Foreningen brukte sin taletid til &...

Forskere ved University of Ontario Institute of Technology er i disse dager i gang med å utvikle et innovativt verktøy som skal kartlegge funksjon og funksjonshemming hos pasienter med sm...

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat datert 20. juni 2016.  Norsk Kiropraktorforening støtter departementets forslag om automatisering av egenandelstak 2 og avv...