Er helseforsikringer den store politiske helsebløffen?

Kiropraktorer og fysioterapeuter ønsker at politikerne gjør det offentlige tilbudet like godt som tilbudet i helseforsikringene – også i praksis. Slik det er nå, skaper helsepolitikerne et godt marked for behandlingsforsikringer.

Ole C. Kvammen er M.Sc., kiropraktor og førstekonsulent i trygdefaglige emner ved Universitetet i Oslo. I denne ukens utgave av Dagens Medisin stiller han spørsmålet om det offentlige helsetilbudet er like godt som behandlingsforsikringene gir – når det gjelder kiropraktorbehandling og fysioterapi? Tross alt er det jo dette behandlingstilbudet som utgjør majoriteten av utbetalingene for slike forsikringer.
I følge Kvammen er svaret på dette klart, Nei!  Les hele kronikken i sin helhet her:

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2017/09/01/er-helseforsikringer-en-politisk-bloff/

RELATERTE ARTIKLER

Ferske tall fra Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) viser en økning i bruk av kiropraktortjenester fra perioden 2016 til 2017. I tillegg brukes kommunikasjonstaksten K4 i betydelig større grad, noe som ...

Kiropraktor Anders Galaaen Bakken flytter fra Stavanger til Sverige for å utrede autonom respons etter manipulasjonsbehandling av ryggraden og dens effekt på smertefølelse.

Det er på høy tid å benytte kompetansen til landets mest voksende helseprofesjon i et primærhelseteam for å avlaste fastlegene i en stresset hverdag, skriver kiropraktor Eirik Bjargo i Dagsavisen denn...