ELIB søker forskningsleder!

Illustrasjon: Colourbox

Forskningsstiftelsen Et liv i bevegelse skal bidra til fagutvikling, kompetanseheving - og kvalitetssikring av helsetjenester innenfor nerve - , muskel - og skjelettområdet ved å stimulere til forskerrekruttering og vitenskapelig forskning.     

Vil du være med i oppstarten og utviklingen av et senter for fagutvikling for kiropraktorer/kiropraktikk med fokus på forskning, formidling og implementering?  Senteret skal etableres med forskere og administrativt personell primo 2018.  

Det søkes etter: 
Seniorforsker, fortrinnsvis med professorkompetanse, i en 5 års åremålsstilling med tiltredelse snarest mulig. Vi søker engasjement i 40-100% stilling. Stillingen kan om ønskelig kombineres med annen stilling.   

Oppgaver:
ELIB har nylig mottatt en 5-årig bevilgning til opprettelse og drift av et forskningssenter.  Fra før finanserier ELIB fire stipendiatstillinger og et postdoc-prosjekt. Stillingen som nå lyses ut for forskningsleder vil ha ansvar for å etablere, utvikle og koordinere forskningsaktivitetene. Samtidig skal senteret bli en ressurs for kiropraktorer i klinisk arbeid.

Kvalifikasjoner:

 • Helsefaglig grunnutdanning innen kiropraktikk, fysioterapi eller medisin. Personer med annen relevant utdanning kan også komme i betraktning.
 • Doktorgrad og forskningserfaring, fortrinnsvis tilsvarende professorkompetanse.
 • Relevant arbeidserfaring vektlegges.
 • Beherske norsk og engelsk muntlig og skriftlig. 

Personlige egenskaper:

 • Evne til selvstendig, systematisk og målrettet arbeid.
 • Gode samarbeidsevner vektlegges.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne. 

Vi tilbyr:

 • Lønn i lønnstrinn 70-82 avhengig av kvalifikasjoner og egnethet.
 • Pensjonsordning.
 • Faglig og personlig utvikling i en spennende og utfordrende stilling.  

Søknaden skal inneholde:

 • En kort redegjørelse om din faglige bakgrunn og motivasjonen for å søke stillingen.  
 • CV.
 • Liste over vitenskapelige arbeid (publikasjonsliste).
 • Relevante attester.
 • Navn og kontaktopplysninger til minst to referansepersoner. 

Søknadsfrist: 
Søknaden sendes til post@elibforskning.no innen 15. januar 2018. 

Kontaktinformasjon:  
Nærmere informasjon om stillingen og stiftelsen eller andre spørsmål kan rettes til styreleder i stiftelsen Eli Magnesen på e-post emagnese@online.no

Søknaden i pdf finner du her: 
 

RELATERTE ARTIKLER

Torsdag 29. september var NKF invitert til høring på Stortinget om meldingen ”Verdier i pasientens helsetjeneste. Melding om prioritering”. Foreningen brukte sin taletid til &...

Forskere ved University of Ontario Institute of Technology er i disse dager i gang med å utvikle et innovativt verktøy som skal kartlegge funksjon og funksjonshemming hos pasienter med sm...

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat datert 20. juni 2016.  Norsk Kiropraktorforening støtter departementets forslag om automatisering av egenandelstak 2 og avv...