Choosing Wisely – Gjør kloke valg

Choosing Wisely er en kampanje rettet mot å hindre overforbruk ved å oppmuntre klinikere og pasienter til å velge trygge og gode helsetjenester. Hensikten med kampanjen er at pasienter ikke skal få utredninger eller behandlinger de ikke har nytte av, eller i verste fall kan ta skade av. Kampanjen forsøker å bidra til at man går fra en holdning om at mer helsetjenester alltid er bedre. Målet er at pasienten skal ta en mer aktiv rolle, og hvor klinikeren og pasienten har samtaler om tester, prosedyrer og behandlinger.

Choosing Wisely kampanjen startet i 2012 av ABIM Foundation, en stiftelse som eies av The American Board of Internal Medicine. Kampanjen er nå spredt til over 15 land.

Choosing wisely og kiropraktikk

I land hvor Choosing wisely er bedre innarbeidet, ser vi at flere kiropraktorsentrerte organisasjoner har vært med på å lage anbefalinger innenfor sitt arbeidsfelt.

I Choosing Wisely Canada har The Canadian Spine Society utarbeidet anbefalinger rundt behandling av korsryggplager, med fokus på å unngå anbefaling om sengeleie samt å benytte aktivitet og profesjonell hjelp ved behov. I tillegg har Choosing Wisely Canada utarbeidet anbefaling og pasientinformasjon rundt bruk av bildediagnostikk for korsryggplager. Choosing Wisely (USA) har i samarbeid med ACA utviklet pasientinformasjon vedrørende undersøkelse og behandling av korsryggssmerter, samt anbefalinger til helsepersonell rundt dette.

Gjør kloke valg i Norge

Legeforeningen tok nylig initiativ til en norsk Choosing Wisely-kampanje; «Gjør kloke valg». Norsk Kiropraktorforening var invitert og deltok på legeforeningens fagdag ”Gjør kloke valg” 13 mars. Kampanjen er høyaktuell også for kiropraktorer, og kan bidra til både bedre utnyttelse og prioritering av ressurser i helsesektoren, samt gi verktøy for bedret pasientkommunikasjon. Vi nedsetter derfor en arbeidsgruppe som ser nærmere på dette og kommer med sine anbefalinger på landsmøtet i oktober.

For ytterligere informasjon:

Choosing wisely – http://www.choosingwisely.org/

Punkter fra ACA: http://www.choosingwisely.org/societies/american-chiropractic-association/

Choosing wisely Canada: https://choosingwiselycanada.org/spine/

Legeforeningen - gjør kloke valg: http://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Tillitsvalgt/Fagmedisinske-foreninger/nyhetsbrev/Nyhetsbrev-mai-2017/Gjor-kloke-valg-kampanjen-Choosing-Wisely/

RELATERTE ARTIKLER

Sundhetsstyrelsen i Danmark har gitt ut Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med kroniske lændrygsmerter. Anbefalingene gir danske kiropraktorer en sentral rolle i ...

Eilif Harloff hadde ansvaret for å koordinere det medisinske teamet under X Games Norway på Hafjell sist uke og det ble lagt merke til både av utøvere og av deres støtt...

Nå er det blitt enklere for nordiske studenter å søke kiropraktorstudiet i Danmark.