Befolkningen svekkes av smerter i korsrygg og nakke

Nok en gang blir det slått fast at en dominerende årsak til helsetap i Norge er lidelser i muskler og skjelett. Det viser rapporten «Sykdomsbyrde i Norge 2015», nylig utgitt av Folkehelseinstituttet.

Det er aldersgruppen 35 år og oppover som rammes i aller størst grad. Og nesten 80 prosent av helsetapet er relatert til smerter i korsrygg og nakke.

Det har kun vært en liten nedgang i helsetap knyttet til disse sykdommene fra 2005 til 2015.

Den ferske rapporten fra Folkehelseinstituttet kan leses her.

RELATERTE ARTIKLER

Privat helsetjeneste ble en del av pasientskadeordningen i 2009. Norsk pasientskadeerstatning (NPE) opplevde en økning på 12 prosent fra 2015 til 2016. Fra 2009 er det totalt mottatt 142 erstatningskr...

Sundhetsstyrelsen i Danmark har gitt ut Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med kroniske lændrygsmerter. Anbefalingene gir danske kiropraktorer en sentral rolle i det kommunale tilbu...

Et standardisert forløp for pasienter med lumbalt skiveprolaps med rottrykk. Forløpet er fundert på Nasjonale Kliniske Retningslinjer for korsryggsmerter med nerverotsaffeksjon, samt den danske modell...