Befolkningen svekkes av smerter i korsrygg og nakke

Nok en gang blir det slått fast at en dominerende årsak til helsetap i Norge er lidelser i muskler og skjelett. Det viser rapporten «Sykdomsbyrde i Norge 2015», nylig utgitt av Folkehelseinstituttet.

Det er aldersgruppen 35 år og oppover som rammes i aller størst grad. Og nesten 80 prosent av helsetapet er relatert til smerter i korsrygg og nakke.

Det har kun vært en liten nedgang i helsetap knyttet til disse sykdommene fra 2005 til 2015.

Den ferske rapporten fra Folkehelseinstituttet kan leses her.

RELATERTE ARTIKLER

Helsetilsynet har lansert sin årlige rapport om oppfølging av varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten.

Et standardisert forløp for pasienter med lumbalt skiveprolaps med rottrykk. Forløpet er fundert på Nasjonale Kliniske Retningslinjer for korsryggsmerter med nerverotsaffeksjon, sa...

Her har vi samlet noen nasjonale kliniske retningslinjer og publikasjoner om muskel- og skjelettlidelser fra forskjellige land.