Antallet NPE-saker øker

Privat helsetjeneste ble en del av pasientskadeordningen i 2009. Norsk pasientskadeerstatning (NPE) opplevde en økning på 12 prosent fra 2015 til 2016. Fra 2009 er det totalt mottatt 142 erstatningskrav etter behandling hos kiropraktor.

– Veksten kan sannsynligvis forklares med økende kjennskap til at NPE også behandler erstatningssaker innen privat helsetjeneste, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad. – Vi kan heller ikke se bort fra at en viss økning i bruk av private helsetjenester påvirker antallet saker vi mottar, påpeker han i en artikkel på nettsidene til NPE.  

Tallene kommer fram i en fersk rapport der alle sakene som gjelder privat helsetjeneste er omtalt. I perioden 2009-2016 har NPE mottatt 3817 saker som gjelder behandling i privat helsetjeneste. 1095 erstatningssøkere har i denne perioden fått 168 millioner kroner i erstatning.

Utbetalt 12.5 millioner fordelt på 106 kiropraktorsaker

Kiropraktorsakene omhandler hovedsakelig behandling av nakke og rygg. Av de 106 kiropraktorsakene som har fått et vedtak om medhold eller avslag, har kun 13 prosent fått medhold. Nesten alle medholdsvedtakene er begrunnet med svikt i behandlingen, først og fremst som følge av mangelfull behandling eller undersøkelse, eller at det ikke var grunnlag for behandlingen.

I avslagssakene, som utgjør 87 prosent, er det i de fleste tilfellene (64 prosent) konkludert med at det ikke er årsakssammenheng mellom skadene eller plagene og behandlingen som har vært gitt.

Gunstig kollektivavtale

Som én av 6 foreninger har Norsk kiropraktorforening inngått kollektivavtale med NPE.

Hensikten med en kollektivavtale er at foreningen samlet oppfyller medlemmenes melde- og tilskuddsplikt overfor NPE. Dette gir trygghet for medlemmene og en enklere og rimeligere administrasjon av ordningen, står det i rapporten.

RELATERTE ARTIKLER

Torsdag 29. september var NKF invitert til høring på Stortinget om meldingen ”Verdier i pasientens helsetjeneste. Melding om prioritering”. Foreningen brukte sin taletid til &...

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat datert 20. juni 2016.  Norsk Kiropraktorforening støtter departementets forslag om automatisering av egenandelstak 2 og avv...

I sin nye rapport, "Action plan for the prevention and control of noncommunicable diseases in the WHO European Region", understreker WHO  at muskel- og skjelettsykdommer er største å...