Alvorlige hendelser i helsetjenesten. Utenkelig eller forutsigbart?

Helsetilsynet har lansert sin årlige rapport om oppfølging av varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten.

I 2016 mottok Helsetilsynets Undersøkelsesenhet 587 varsler om alvorlige og uventede hendelser i spesialisthelsetjenesten. Det var 86 varsler mer enn i 2015. Halvparten av varslene kom fra somatisk helsetjeneste, og halvparten kom fra psykisk helsevern. Økningen i antall varsler per år har vært jevn siden varselordningen ble opprettet juni 2010.

Les Helsetilsynets rapport her: Utenkelig eller forutsigbart? Oppfølging av varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten

Kiropraktorenes eget rapporteringsverktøy

CPiRLS, The Chiropractic Patient Incident Reporting and Learning System, er et eget system for rapportering om og læring fra utilsiktede og uventede hendelser i kiropraktorpraksis. Det består av et rapporteringsverktøy og forum på nett der kiropraktorer i hele Europa kan dele og kommentere på hendelser rundt pasientsikkerhet. På nettsiden http://cpirls.org/ oppfordres kiropraktorer til å bidra til og dokumentere hendelser for å sikre at profesjonen lærer fra de kollektive erfaringene. 

- Vi noterer oss økningen Helsetilsynet har rapportert og oppfordrer alle kiropraktorer til å benytte seg av CPiRLS. Verktøyet har vært tilgjengelig for norske kiropraktorer gjennom  den europeiske kiropraktorunionen ECU i flere år, sier nestleder i Norsk Kiropraktorforening Espen Ohren.

Norsk Kiropraktorforening oppfordrer til jevnlig bruk av CPiRLS til både internt HMS-arbeid, drift av praksis og rapportering av utilsiktede hendelser i kiropraktorklinikkene.

NKFs medlemmer finner innloggingsinformasjon til CPiRLS på foreningens interne sider. 

RELATERTE ARTIKLER

Ferske tall fra Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) viser en økning i bruk av kiropraktortjenester fra perioden 2016 til 2017. I tillegg brukes kommunikasjonstaksten K4 i betydelig st&osla...

Privat helsetjeneste ble en del av pasientskadeordningen i 2009. Norsk pasientskadeerstatning (NPE) opplevde en økning på 12 prosent fra 2015 til 2016. Fra 2009 er det totalt mottatt 142 ...

Nok en gang blir det slått fast at en dominerende årsak til helsetap i Norge er lidelser i muskler og skjelett. Det viser rapporten «Sykdomsbyrde i Norge 2015», nylig utgitt av...