Alvorlige hendelser i helsetjenesten. Utenkelig eller forutsigbart?

Helsetilsynet har lansert sin årlige rapport om oppfølging av varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten.

I 2016 mottok Helsetilsynets Undersøkelsesenhet 587 varsler om alvorlige og uventede hendelser i spesialisthelsetjenesten. Det var 86 varsler mer enn i 2015. Halvparten av varslene kom fra somatisk helsetjeneste, og halvparten kom fra psykisk helsevern. Økningen i antall varsler per år har vært jevn siden varselordningen ble opprettet juni 2010.

Les Helsetilsynets rapport her: Utenkelig eller forutsigbart? Oppfølging av varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten

Kiropraktorenes eget rapporteringsverktøy

CPiRLS, The Chiropractic Patient Incident Reporting and Learning System, er et eget system for rapportering om og læring fra utilsiktede og uventede hendelser i kiropraktorpraksis. Det består av et rapporteringsverktøy og forum på nett der kiropraktorer i hele Europa kan dele og kommentere på hendelser rundt pasientsikkerhet. På nettsiden http://cpirls.org/ oppfordres kiropraktorer til å bidra til og dokumentere hendelser for å sikre at profesjonen lærer fra de kollektive erfaringene. 

- Vi noterer oss økningen Helsetilsynet har rapportert og oppfordrer alle kiropraktorer til å benytte seg av CPiRLS. Verktøyet har vært tilgjengelig for norske kiropraktorer gjennom  den europeiske kiropraktorunionen ECU i flere år, sier nestleder i Norsk Kiropraktorforening Espen Ohren.

Norsk Kiropraktorforening oppfordrer til jevnlig bruk av CPiRLS til både internt HMS-arbeid, drift av praksis og rapportering av utilsiktede hendelser i kiropraktorklinikkene.

NKFs medlemmer finner innloggingsinformasjon til CPiRLS på foreningens interne sider. 

RELATERTE ARTIKLER

Nok en gang blir det slått fast at en dominerende årsak til helsetap i Norge er lidelser i muskler og skjelett. Det viser rapporten «Sykdomsbyrde i Norge 2015», nylig utgitt av Folkehelseinstituttet. ...

I sin nye rapport, "Action plan for the prevention and control of noncommunicable diseases in the WHO European Region", understreker WHO  at muskel- og skjelettsykdommer er største årsak til uførhet i...